Åland och Tusby lockade till sig konstnärer som målade tillsammans ute i det fria

På 1890-talet samlades unga konstnärer i Önningeby och Tusby för att måla. Utställningen på Didrichsens konstmuseum uppmärksammar konstnärskolonin som koncept. Varför valde man vischan och vad innebar gemenskapen?

Hanna Rönnbergs Åland, olja på duk, år 1900.
Det låg i tiden att söka sig ut i naturen för att måla. I byn Grez-sur-Loing utanför Paris fanns en interantionell konstnärskoloni, likaså i Skagen, på Öland och i Kristiania dit även många finländska konstnärer reste.
ANDRA LÄSER