Grönland oroar mer än terror i Danmark

Arktis toppar listan över riskområden i den senaste rapporten från den danska försvarsmaktens underrättelsetjänst. Läget i regionen betraktas därmed som en större säkerhetsrisk än exempelvis terror och it-brottslighet.

Byn Tasiilaq på sydöstra Grönland.
Anledningen är stormakternas ökade intresse för Grönland. Framför allt USA har under det gångna året börjat visa större intresse för världens största ö – dels i form av president Donald Trumps uppmärksammade begäran om att köpa Grönland, dels i form av ett nyöppnat amerikanskt konsulat i huvudstaden Nuuk.
– Arktis har under året flyttats upp och fått betydligt mer utrymme. Och det är berättigat, inte minst när man ser till att USA har bytt inställning till området, säger Lars Findsen, chef för Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), till den danska nyhetsbyrån Ritzau.
I rapporten spår underrättelsetjänsten att det framöver kommer att bli allt svårare att balansera mellan målet att hålla spänningarna nere i Arktis och att tillmötesgå Nato-allierade USA:s intressen.
Grönland har i allt större utsträckning blivit en bricka i stormakternas världspolitiska spel. Öns läge mellan Nordamerika och Europa är strategiskt viktigt. Samtidigt gör smältande istäcken regionen mer farbar vilket underlättar utvinning och export av en rad ovanliga mineraler som finns i den grönländska marken.
USA, som sedan länge har en militärbas på Grönland, är bekymrat över att Ryssland ökat både militär och ekonomisk aktivitet i området. Washington oroar sig även över ett större inflytande från Kina, som slutit vissa gruvdriftsavtal med Grönland.
Grönland är en del av Danmark men har ett visst självstyre, som bland annat innebär rätten att självt sluta avtal om utvinning av naturresurser.

ANDRA LÄSER