P-platsen i Södra hamnen tillbaka i ruta ett

Nej, det blev inget Guggenheim i Södra hamnen i Helsingfors, och därmed är det fritt fram för andra projekt på en av stadens finaste tomter. På förslag finns allt från barnkulturcentrum till parkområde, men tills vidare utlovas inget mer än förbättrade gång- och cykelvägar.

01.12.2016 21:17 UPPDATERAD 01.12.2016 21:25
På onsdagsnatten sade Helsingfors stadsfullmäktige nej till ett Guggenheimmuseum i Södra hamnen, efter en hetsig debatt i offentligheten och fullmäktigesalen. Men om Guggenheim delar åsikterna är det betydligt fler som kan enas om att parkeringsplatsen som nu upptar tomten ska bort – eller åtminstone krympas.
Än så länge är det ändå hamnverksamheten som förfogar över tomten, precis som på andra sidan vid Skatuddsstranden. Under designhuvudstadsåret 2012 ordnade staden en internationell idétävling för området, men inget av de över 200 förslag som flöt in dög som sådant. Gemensamt för de fyra förslag som placerade sig i täten var att man tänkte sig att tomterna som inramar torgområdet lämpar sig för offentliga byggnader av något slag.
– Det här är stadens finaste område, och min uppfattning är att det som eventuellt byggs här ska vara ett offentligt rum och inte några bostäder eller kontorslokaler. Men för att utveckla området behövs ett realistiskt projekt. Just nu finns inget sådant på bordet, men vi måste åtminstone utveckla tillgängligheten för fotgängare och cyklister i Södra hamnen, säger Mikko Aho, chef för stadsplaneringskontoret i Helsingfors.

"Kultursatsning svår nu"

Fullmäktigeledamoten Marcus Rantala (SFP), som röstade för Guggenheim men fick se sig besegrad, vill se en helhetsplan för hela området från Olympiaterminalen till terminalen på Skatudden. Parkeringsplatsen i Södra hamnen ska bort, tycker han.
– Området bör bli mer levande och intressant. Också parkeringsplatsen på Salutorget är en skam, här kunde finnas till exempel en restaurang i stället.
Inte heller Rantala vill se fler bostäder, kontor eller hotell i Södra hamnen.
– Det finns många möjligheter. Men en kultursatsning kan vara svår nu då vi har beslutat att inte gå in med offentlig finansiering. Men till exempel en strandbulevard med kaféer och restauranger kunde bli en fin helhet i kombination med Saluhallen och Salutorget.
Otso Kivekäs, ordförande för De gröna i fullmäktige, säger att gruppen redan diskuterat möjligheterna att utveckla Södra hamnen men ännu inte gått in på konkreta förslag. Kivekäs tycker platsen lämpar sig för en offentlig byggnad, men utesluter inte heller bostäder och affärslokaler.
– Man kunde alldeles bra tänka sig också tillfälliga arrangemang tills vidare, som badinrättningen Allas och pariserhjulet på andra sidan torget. Man kunde testa olika saker, en konsertscen till exempel och annan verksamhet. Men platsen är svår, den är så central och väcker starka känslor.

Ett kulturcentrum för barn då, ett utvidgat Barnens stad?

– Ja varför inte, det kunde vara en helt bra grej.
Alternativt konstcentrum? I en insändare i onsdagens HBL föreslog skådespelaren Tobias Zilliacus att man bygger ett konstcentrum för barn på tomten i Södra hamnen, något som inspirerade konstnären och författaren Lena Frölander-Ulf till den här bilden som spridits på Facebook. "Tänk Junibacken! Tänk Kulturhuset Sthlm! Tänk kryssningsresenärer!" skriver hon.
Samlingspartiets Wille Rydman, som var den som kom med det segrande motförslaget – att inte bygga Guggenheimmuseet – vill inte ta ställning till hur tomten kunde användas i stället.
– Men det är osannolikt att tomten fortsätter som parkeringsplats. Nu kommer olika idéer säkert att behandlas.

"Båtar kräver plats för bilar"

Osku Pajamäki (SDP) som hör till dem som stått främst på barrikaderna mot Guggenheim undrar varför det ska vara en sådan brådska med att bli av med parkeringen – som faktiskt inte bara är en parkering utan också ett av- och påkörningsområde för fartygen som lägger till vid kajen. Visst kan han tänka sig en strandbulevard, men:
– Varför sådan skräck för en tom tomt? Här finns fullt med bra verksamhet, se bara på nyrenoverade Saluhallen, torgkvarteren, badet och pariserhjulet på andra sidan torget... Det är ingen brådska att fylla tomten. Kommer det ett bra projekt så funderar fullmäktige på det, eller så kan det hända att det inte kommer något bra projekt på hundra år.
Dessutom: Att låta Sverigebåtarna lägga till i centrum är ett medvetet val för att slussa in turisterna direkt i centrum. Och smakar det så kostar det – i form av utrymme.
– Lönsamheten för rederierna hänger bland annat ihop med hur fort de kan lasta på och av bilar och långtradare. En stor del av det som kallas för parkeringsplats består nu av in- och utkörningsfiler och logistiken är helt beroende av att det finns en snabb väg in och ut. Så länge som vi ska ha båtarna i centrum måste trafiken till och från dem beaktas. Visst kunde en strandpromenad passa bra, men i så fall behövs nya ramper för bilarna.

ANDRA LÄSER