Stor ökning av kartong- och plastavfall under coronavåren – men vi sorterar bättre än förr

Kartong- och plastfallet från hemmen ökade under coronavåren i huvudstadsregionen, meddelar Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Glas- och småmetallsavfallet har också ökat, medan blandavfallet har minskat.

Helsingforsregionens miljötjänster följer med det månatliga avfallet från hushåll, skolor och daghem.
Cecilia af Hällström
25.06.2020 19:58 UPPDATERAD 25.06.2020 19:59
Coronavåren gjorde att folk spenderade mycket mer tid hemma än normalt vilket har bidragit till den ökade mängden av kartong- och plastavfall från hushållen.