Storsatsning på körsång i finlandssvenska skolor

Kulturfonden satsar 80 000 euro på körklubbar för barn i lågstadiet.

Svenska kulturfonden satsar på körklubbar för barn i lågstadiet.
12.05.2020 08:03 UPPDATERAD 12.05.2020 10:35
Syftet med projektet Kör i skolan är att engagera barn i årskurserna 3–6 att sjunga i kör och skapa ett intresse för körsång tidigt i livet. Genom projektet startas körklubbar i upp till trettio skolor i hela Svenskfinland.
Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och förverkligas av Finlands svenska sång- och musikförbund FSSMF tillsammans med föreningarna Hem och skola och De ungas musikförbund Dunk. Hem och skola står för de praktiska arrangemangen medan FSSMF administrerar projektet. Dunk bistår med repertoaren samt i informationsförmedlingen och kontakten med skolorna.
Projektet är ettårigt och pågår under läsåret 2020–2021.
– Vårt främsta mål är att engagera barn i årskurserna 3–6 att sjunga i kör och skapa ett intresse för körsång tidigt i livet, uppger FSSMF:s verksamhetsledare Henrik Lillhannus i ett pressmeddelande.
Projektet strävar också efter att få nya, kunniga körledare till bygderna och få körledare och musikpedagoger att engagera sig i barnkörer.
Körklubbsprojektet kulminerar i sång- och musikfesten den 10–13 juni 2021 i Helsingfors där barnkörerna deltar med en egen konsert.
Sång- och musikfesten väntas locka ungefär 2 500 musikintresserade deltagare i olika åldrar från olika delar av Svenskfinland.

ANDRA LÄSER