Åland budget är återhållsam, men rymmer satsningar på digitalisering, vägar och broar

Ålands landskapsregering vill balansera budgeten senast år 2020.

Den åländska landskapsregeringen presenterade nästa års budget på torsdagen.
I nästa års budgetförslag finns underskottet kvar, men det har mer än halverats och ligger på minus 2 miljoner euro.
När 2018 års budgetförslag presenterades i fjol var underskottet minus 4,5 miljoner euro och nu, i mandatperiodens sista budgetförslag, vill man nå ner till minus 2. Målet är att vara nere på noll i budgeten 2020.
Hittills har man lyckats hålla sig till regeringsprogrammets målsättningar. När den sittande landskapsregeringen inledde sin mandatperiod låg underskottet på 17,6 miljoner euro.
– Trots det har vi råd med satsningar på framtiden i form av investeringar, tillväxt och grön omställning. Vi satsar på forskning och innovation, sade finansminister Mats Perämaa (Lib) under presskonferensen på torsdagen om budgeten för 2019.
Med budgetförslaget inräknat har landskapet tagit ut 6 miljoner euro mindre än planerat ur landskapets pensionsfond.
I slutet av 2019 räknar landskapsregeringen med att de likvida medlen ska uppgå till cirka 27 miljoner, vilket är 2 miljoner mer än den bedömning som gjordes för ett år sedan. Landskapsregeringen föreslår därför ingen upplåning nästa år.
I år har ett pensions- och inkomstskatteavdrag införts för vissa inkomstgrupper. Det ska utökas nästa år till den högre inkomstgränsen 55 000 euro per år. Det gör att skatteintäkterna minskar med totalt 1,8 miljoner euro.
Totalt 2,1 miljoner euro satsas på offentlig digitalisering. En av de större investeringarna är landbaserad infrastruktur, det vill säga vägar, broar och cykelvägar.
Landskapets totala utgifter för löner ökar med 2,4 miljoner euro. Ökningen består uteslutande av avtalsenliga lönepåslag efter förhandlingar.
Köpet av tjänster ökar med 2,2 miljoner euro jämfört med 2018. Det beror främst på att Ålands hälso- och sjukvård får mer pengar för vård utanför Åland. Dessutom kostar sjötrafiken något mera i avtal, medan it-samordningen också slukar en del medel.
– Budgeten är stabil, kontrollerad och återhållsam, säger Perämaa.

ANDRA LÄSER