Stort intresse för bredband i glesbygden

Intresset för att installera bredbandsförbindelser på landsbygden är starkt. Tiotals nya projekt kör i gång i glesbygden tack vare utökade statliga anslag.

– Det finns ännu 6,5 miljoner euro stödpengar kvar. Tidsfristen löper ut vid årsskiftet, men högst troligt kommer pengarna att ta slut tidigare än så. Nu gäller det att agera snabbt ifall man planerar att genomdriva ett bredbandsprojekt, säger ledande sakkunniga Päivi Peltola-Ojala på Kommunikationsverket i ett pressmeddelande.
De statliga understöden för bredbandsförbindelser höjdes i fjol, vilket har gett upphov till tiotals nya projekt, uppger Kommunikationsverket. Projektens omfattning varierar mellan satsningar på några tiotusentals euro till miljoninvesteringar.
Det statliga projektet Snabbt bredband siktar på att bygga ut bredbandsförbindelserna till omkring 120 000 hushåll i glesbygderna. Projektet har hittills finansierat utbyggnaden av bredbandsförbindelser för 40 miljoner euro, vilket har tryggat snabba nätförbindelser för omkring 83 000 hushåll.
De nya bredbandsförbindelserna har byggts främst i Kajanaland, Lappland, norra Österbotten, norra Savolax och Satakunta.

ANDRA LÄSER