Nederlag för Helsingfors när domstolen förkastade Östersundomplan

Det har gått tolv år sedan Helsingfors annekterade en del av Sibbo. Nu förlorar staden i rätten om planerna för Östersundom. Christel Liljeström (SFP), som ledde kommunfullmäktige i Sibbo när annekteringen ägde rum, anser att domstolen gör rätt bedömning. – Det brast i proportioner och planerna gick mot naturvärdena, säger hon.

Frågan om Östersundom har blivit en långkörare i synnerhet för Helsingfors. Fågelvattnen i Östersundom är skyddade på flera ställen. Här skymtar Björnsö i bakgrunden.
Helsingfors stad hade en gång storslagna planer på en ny stadsdel för 80 000-100 000 invånare. Men de planerna har tills vidare gått i stöpet. På måndagen förkastade nämligen Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) planläggningen av Östersundom.
Östersundom har inte fått den massiva befolkningsökning som önskades vid annekteringen.
"Beslutet är en besvikelse. Den inverkan som beslutet innebär kommer vi nu att utvärdera i alla tre kommuner: Helsingfors, Vanda och Sibbo. Utifrån den analysen fattar vi beslut om hur man kan starta planeringen av området på nytt", säger Mikko Aho, som är chef på stadsmiljösektorn, i ett pressmeddelande.
Generalplanen hade tagits fram av inte bara Helsingfors, utan också Sibbo och Vanda.
Enligt HFD fanns det en fara för att generalplanen försvagar levnadsvillkoren för de skyddade fågelarterna i ett Natura 2000-område. I bakgrunden låg Helsingfors planer på en kraftig befolkningsökning i närheten av Naturaområdet Svarta backens lund och fågelvattnen i Östersundom.
Det är inte bara fågelarternas levnadsvillkor som riskerar att bli försvagade, utan också miljövärdena i området. I Östersundom finns ett hörn av Sibbo storskog, som också det är ett Natura 2000-område.

"En paradox"

– Beslutet var väntat. Påverkan på Naturaområdena skulle ha varit hård. Det kände Helsingfors till från början. Trots det försökte de pressa igenom planen, säger Jyri Mikkola, skyddsexpert på Finlands naturskyddsförbund.
Dels var generalplanen problematisk för att byggandet var överdimensionerat, dels var de ekologiska förbindelserna mellan kustområdena och Sibbo storskog för smala, anser naturskyddsförbundet.
Karlvik är ett skyddat område i Östersundom.
– Hela generalplanen var en paradox. Det står att Naturavärdena måste beaktas, men om man gör det kan man inte fylla marken med det som anvisades i planen, alltså med många byggområden.
Mikkola talar också om att trycket på Svarta backen och Sibbo storskog skulle ha ökat.
– De skogsområden som ligger bredvid Naturaområdena skulle ha minskat. I praktiken hade man anvisat 12-13 kvadratkilometer nytt byggande, vilket är en enorm mängd.
I generalplanen hade man lyft ut området Sundberg, som ligger mellan Svarta backens lund och fågelvattnen i Östersundom. Enligt Naturskyddsförbundet borde planen ha sett till att Sundberg bevaras så gott som obebyggt, vilket en Naturautredning rekommenderade.

"Gick inte som på Strömsö"

Östersundom är fullt av naturskyddsområden. Den här utsikten har den som står på Björnsövägen.
Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) ville under måndagen inte kommentera domstolsbeslutet. Men så här sade han till HBL i fjol:
– Det gick inte som på Strömsö. Vi visste att lagstiftningen för Naturaområden skulle skapa vissa problem när det gäller Östersundom. Man måste ändå komma ihåg att planerna för Östersundom var betydligt större. Men det är givetvis en stor besvikelse. Det medger jag utan omsvep.
Precis tvärtom tänker Christel Liljeström (SFP) som ledde kommunfullmäktige i Sibbo när det begav sig. Hon säger att domstolsbeslutet är väntat.
– Jag tycker domstolen gör rätt bedömning. Man kan inte ta ett sådant här beslut utan en helhetssyn.
Frågan blev ytterst het och rev upp känslor genast när Helsingfors lanserade planerna på en annektering 2006. De uppfattades som att Helsingfors bara med den störres rätt, men på ohållbara juridiska grunder, ville kapa åt sig en bit värdefull mark för att bygga ut staden.

Helhetssyn saknades

På andra håll kritiserades Sibbo för att ha sovit och låtit bli att utveckla sig, men i slutändan visade det sig att Helsingfors planer inte höll för en rättslig granskning.
– Fullmäktige lyfte redan då fram vad vi tyckte om annekteringen och om planerna för utbyggnad. Man kan inte ta sådana här beslut genom att se frågan ur bara ett perspektiv. Det fanns ingen som bedömde helheten, säger Liljeström.
När hon lämnade kommunalpolitiken 2017 efter 30 år betecknade Liljeström i en intervju för Svenska Yle annekteringen som den jobbigaste milstolpen i karriären. Nu känner hon en viss lättnad över att domstolen kullkastat hela processen.
– I fullmäktige tänkte vi precis som domstolen, att det brast i proportioner och att planerna gick mot naturvärdena.
Däremot vågar hon inte gissa vad som kommer att hända härnäst.
– Helsingfors stad har varit väldigt envis, men nu låter det ju som att de är beredda att tänka om. Frågan är hur man bäst kan bevara områdets värden.
Artikeln uppdaterad 10.5 klockan 18.50 med Christel Liljeströms kommentarer.

Detta har hänt

År 2009 annekterar Helsingfors en del av Sibbo med hjälp av staten.
Staden vill bygga en ny stadsdel för 80 000-100 000 invånare.
Helsingfors, Sibbo och Vanda godkänner en gemensam generalplan 2018.
Den träder inte i kraft eftersom Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen), Nylands krets vid Finlands naturskyddsförbund och Helsingforstraktens ornitologiska förening Tringa överklagar den.
I slutet på 2019 förkastar förvaltningsdomstolen generalplanen, eftersom den bryter mot både natursvårdslagen och markanvändnings- och bygglagen.
Då väljer de tre kommunerna, genom sitt samarbetsorgan, Östersundomkommittén, att överklaga domstolens beslut.
Måndagen den 10 maj i år väljer Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att också förkasta generalplanen.
Samtidigt ger HFD grönt ljus för den nya landskapsplanen för Östersundom.
NTM-centralen hade ansökt om besvärstillstånd för landskapsplanen.
ANDRA LÄSER