Kyrkan, staten och korset

Korset är en mångfasetterad symbol. Det visar det bayerska korspåbudet som kritiseras och ifrågasätts på många håll.

UtrikeskrönikaAnnika Wilms
17.06.2018 07:00
Sedan den 1 juni ska ett kors hänga på en synlig plats i entrén hos alla bayerska myndigheter "som uttryck för Bayerns historiska och kulturella prägel". Det har delstatsregeringen bestämt.
Jo, antagligen har regeringschefen Markus Söder (CSU) hört om åtskillnaden mellan kyrka och stat, men för honom är korset inte bara en kristen symbol utan också en kulturell symbol som speglar regionens kulturarv och identitet. Krucifix hänger redan i dag i skolor och domstolar i Bayern.
I dessa tider visar det sig vilken viktig roll konsten och de humanistiska vetenskaperna spelar i samhället, hur viktigt det är med konstnärer och forskare som har den kunskap och de perspektiv som behövs för att säga stopp när politiker åberopar kultur och tradition för att utnyttja en religiös symbol i sin desperata jakt på konservativa röster.

ANDRA LÄSER