Kyrkan, staten och korset

Korset är en mångfasetterad symbol. Det visar det bayerska korspåbudet som kritiseras och ifrågasätts på många håll.

Sedan den 1 juni ska ett kors hänga på en synlig plats i entrén hos alla bayerska myndigheter "som uttryck för Bayerns historiska och kulturella prägel". Det har delstatsregeringen bestämt.

ANDRA LÄSER