Precis så här komplext är livet

De bästa medelklasskildringarna i Norden just nu kommer från Norge. I en fullsatt sal i Umeå förstod jag plötsligt vad det kanske beror på.

Den älskade och kontroversiella norska författaren Vigdis Hjorth drog ner skrattsalvor när hon uppträdde på scenen under Umeå Littfest som ordnades under veckoslutet.
KrönikaPhilip Teir
22.03.2022 07:00
I mötet med andras fel och brister har vi lättare att acceptera våra egna. Det är därför vi som läsare inte är moralister. Vi tänker inte att en romanfigur med alkoholproblem borde dricka mindre. Eller kanske tänker vi så, men vi accepterar att romanens värld följer vissa givna regler. Konflikter, problem och motgångar är själva bränslet i god dramaturgi. Och handlar det om en skicklig författare följer bristerna dessutom logiska mönster.

ANDRA LÄSER