Strängare kriterier för halalslakt väcker motstånd – "Inte längre halalkött"

Denna vår avlåts en proposition till ny djurskyddslag. Den nya lagen ställer också nya villkor på muslimsk halalslakt. De muslimer som SPT har talat med anser att det finska halalköttet inte uppfyller islamisk lag ifall djuret ska bedövas innan slakten.

Vi förlitar oss på importerat halalkött, säger köttmästaren Hadi Sabir.
SPT-Mikael Sjövall
04.02.2018 16:00 UPPDATERAD 04.02.2018 17:57
Halal är den arabiska benämningen på vad som är tillåtet inom Islam. Enligt islamisk lag ska slakten av djur gå till så att djuret är mentalt närvarande när halspulsådern skärs av och djuret tappas på blod. Halalslakten beskrivs i Hadith som är nedtecknade berättelser och traditioner som utgår från profeten Muhammeds utsagor.
– Den nuvarande lagen tillåter att man i slakten av djur bedövar och snittar upp djurets hals samtidigt. Det säger sig självt att det är ganska svårt att bedöva och döda ett djur på samma gång. Slakt utan bedövning förorsakar lidande, panik och rädsla hos de djur som slaktas, säger verksamhetsledare Heidi Kivekäs på djurrättsorganisationen Animalia.
Det finns för tillfället fem halalslakterier i Finland som har fått livsmedelssäkerhetsverket Eviras tillstånd.
– Vi övervakar att djuren bedövas samtidigt som man snittar upp halsen och tappar djuret på blod, säger överinspektör Sanna Varjus på Evira.
I januari rapporterade dagstidningen Ilkka om ett olagligt halalslakteri som upptäcktes i Kauhajoki.
– Problemet är inte så omfattande som man kunde tro. Vi har endast konfronterats med ett motsvarande rättsfall tidigare, säger Sanna Varjus.
Ifall djuret bedövas före slakten så uppfyller köttet inte kravet på halal, säger köttmästaren Alan Awla.

Nya bestämmelser om Halal

Den nya djurskyddslagen innebär att halalslakten ses över. I praktiken ska paragraf 64 uppdateras så att man i fortsättningen ska bedöva djuret först och därefter snitta upp halsen på djuret då det är medvetslöst.
– Det här är en välkommen förbättring av lagen, säger Heidi Kivekäs på Animalia.
Enligt Kivekäs innebär den nya lagen en bekräftelse av nuvarande praxis eftersom halalslakten redan nu fungerar så att djuret bedövas först och avlivas sedan. Den nya djurskyddslagen är på remiss till slutet av februari. Det är ännu oklart när lagpropositionen avlåts till riksdagen men det torde ske före sommaren. Trots de juridiska förbättringarna på hemmaplan kvarstår den traditionella halalslakten utan bedövning i en lång rad EU-länder.
Enligt Animalia är den bakomliggande orsaken EU:s avlivningsförordning. Den nuvarande förordningen överlåter beslutanderätten och tillämpningen av halalslakten till de enskilda medlemsländernas parlament.
– Det här borgar för väldigt olika praxis i de europeiska slakterierna. Ett sätt att komma åt problemet vore att ställa hårdare krav på märkningen av köttprodukter, säger Kivekäs.
Alanya Market importerar sitt halalkött från Storbritannien och Lettland.

Betyder det här att Evira inte kan ingripa då det säljs traditionellt utländskt halalkött?

– Så länge som EU inte har infört någon märkning av köttprodukter så är det fritt fram att sälja utländskt halalkött som inte uppfyller den finska lagens krav, säger Sanna Varjus på Evira.

Utländskt halalkött i Östra centrum

På halalköttaffärerna i Östra centrum i Helsingfors är man inte förtjust över den nya djurskyddslagen som är i görningen.
– Ifall man bedövar djuret först och skär upp strupen sedan så är det inte längre halalkött enligt Islam, säger butikschef Emin Gürmüç på Alanya Market.
Snabbköpet Alanya Market är specialiserat på matvaror från Turkiet och Mellanöstern. Affärskedjan har butiker i Helsingfors, Esbo och Tammerfors. Största delen av klientelet är invandrare som vill handla bekanta matvaror för att hålla de egna mattraditionerna flytande.
– Vi säljer omkring 160 lamm och fyra kalvar per vecka. De finska slaktmetoderna uppfyller inte kravet på halal, säger köttmästare Alan Awla på klingande svenska.
Mot denna bakgrund har Alanya Market gått in för att importera sitt kött från Lettland och Storbritannien.
Alanya Market i Helsingfors säljer cirka 140 lamm i veckan.

Hur vet du att slakterierna följer de regler som gäller för halalslakt?

– Jag har besökt de slakterier som vi samarbetar med. Vi för en kontinuerlig dialog med deras ägare så jag vet med säkerhet att köttet uppfyller våra kvalitetskriterier, säger Emin Gürmüç.
Vägg i vägg med Alanya Market finns charkuteriet Sabir som likaså importerar alla sina köttprodukter. Största delen av köttet kommer från Lettland. Charkuteriet säljer omkring 15 000 kilo kött per månad.
Charkuteriets ägare Hadi Sabir undviker att besvara frågan om bedövningen av djuret innan slakten är förenligt med islamiska föreskrifter.
– De finska halalslakterierna producerar så små mängder för våra behov. Därför förlitar vi oss på importerat kött, säger charkuteriets ägare Hadi Sabir.
På Finlands Islamiska Samfund står inte heller det finska halalköttet i hög kurs.
– Största delen av de finländska muslimer jag känner är av den åsikten att de finska slaktmetoderna inte är förenliga med islamisk lag, säger samfundets tidigare ordförande Abdi Hakim Yasin.

ANDRA LÄSER