Esbo växer med fart – bebis som föddes på onsdagen blev stadens 300 000:e invånare

Esbo nådde en milstolpe på onsdagen då stadens invånarantal överskred 300 000. Esbo har vuxit med fart de senaste årtiondena och bara i år beräknas befolkningsmängden öka med cirka 6 400 personer.

Linda och Heikki Laukkanens bebis föddes onsdagen den 29 juni. Stadsdirektör Jukka Mäkelä (till vänster) och stadsstyrelsens ordförande Henrik Vuornos (till höger) besökte Jorvs sjukhus för att gratulera familjen, vars bebis fick stadens invånarantal att överskrida 300 000 personer.
Esbo firar stort i år – staden fyller 50 år och som ett roligt sammanträffande överskred invånarantalet 300 000 personer nu i juni. Tillväxten har varit nästan explosionsartad: i början av 1950-talet fanns det drygt 20 000 Esbobor. Nu finns det femton gånger så många invånare som då, och var nittonde finländare är Esbobo.
Ökningen beror både på stor inflyttning och på att det föds många barn i Esbo. Enligt preliminära uppgifterna ökar Esbos befolkning med cirka 6 400 invånare i år.
Var femte Esbobo har ett främmande språk som modersmål. Under de senaste åren har personer med ett främmande språk som modersmål bidragit till den ökande folkmängden i Esbo i allt högre grad genom både inflyttning och naturlig folkökning.
”Staden förändras hela tiden. Av dem som flyttat till Esbo i år är 65 procent finskspråkiga, 5 procent svenskspråkiga och 30 procent har ett främmande språk som modersmål”, säger forskningsdirektör Minna Joensuu.
Invånarantalet i Esbo började öka redan på 1950-talet. Tekniska högskolan placerades i Otnäs 1949, Otnäshallen och de första byggnaderna i Teknologbyn blev färdiga lagom till de Olympiska spelen i Helsingfors 1952 och användes först som inkvartering för idrottare från östblocksländerna.
Byggandet av Hagalund inleddes år 1953 och temat var ”bostäder för barnfamiljer”. Samtidigt övergick majoritetsspråket i Esbo från svenska till finska.
”Esbo har vuxit mycket, men styrkan med vår nätverksstruktur ligger i att staden fortfarande är naturnära och trygg samtidigt som tjänsterna är nära. Olika delområden som är särskilt viktiga för Esboborna är närmiljön, säkerhet, kompetens, företagande och innovativitet, välfärdstjänster samt att invånarna deltar. De här helheterna syns också i Berättelsen om Esbo, det vill säga stadens strategi”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.
Nu bor det över 300 000 personer i Esbo. Staden är känd för sina naturnära bostadsområden och goda rekreationsområden, exempelvis Oitans badstrand vid Bodom träsk är en mycket populär plats en varm dag i juni.
På 1990-talet började antalet personer med ett främmande språk som modersmål öka kraftigare än tidigare. Efter millennieskiftet var befolkningstillväxten ännu högre och berodde på inflyttning från utlandet.
År 1998 uppgick Esbos invånarantal till 200 000. För 15 år sedan väntade man sig att gränsen på 300 000 invånare skulle överskridas år 2030, men stadens tillväxt har varit snabbare än beräknat.
”Enligt befolkningsprognosen kommer antalet invånare i Esbo att överskrida 400 000 i mitten av 2040-talet”, säger Minna Joensuu.
”Det är vår uppgift att se till att Esbo växer på ett hållbart, invånarorienterat och högklassigt sätt och att staden förblir konkurrenskraftig. Just nu måste vi ta itu med de utmaningar som coronapandemin medförde, klara oss igenom vårdreformen och sörja för tjänster för Esboborna på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi har många utmaningar framför oss”, konstaterar Jukka Mäkelä.

ANDRA LÄSER