Kronman och Lipponen vädjar för skolsvenskan i gemensamt brev

Gunvor Kronman, vd för kulturcentret Hanaholmen och veteranpolitikern Paavo Lipponen har skickat ut ett gemensamt brev till alla sexton kommuner där Sannfinländarna vill starta regionala språkförsök med valbar skolsvenska, skriver Kommunförbundets nyhetssajt Kommuntorget.

– Vi vill informera kommunerna om vad ett sådant beslut faktiskt innebär för de ungdomar som utsätts för språkförsöket, och vilka valmöjligheter som fråntas dem ifall motionen drivs igenom. Ett sådant beslut har stora konsekvenser för de ungas framtida studie- och arbetsmöjligheter, säger Gunvor Kronman.
Kommuntorget skrev förra veckan att Sannfinländarna lämnat in motioner om att slopa den obligatoriska svenskundervisningen i sexton kommuner. Sannfinländarna föreslår att kommunerna deltar i regeringens spetsprojekt där man ska göra regionala språkförsök med språkurval – alltså möjlighet att läsa andra språk i stället för svenska.
Nätverket Svenska nu som jobbar med att stödja svenskan i finska skolor koordineras av kulturcentret Hanaholmen. Kronman leder styrgruppen för Svenska nu medan Paavo Lipponen är ordförande i delegationen.
ANDRA LÄSER