Grundlagsutskottet fortsätter höra sakkunniga om Haavistos agerande i al-Hol-frågan

I dag, tisdag, fortsätter grundlagsutskottet behandlingen av brottsmisstankarna mot utrikesministern.

Haavisto bestrider brottsmisstankarna mot honom.
Riksdagens grundlagsutskott fortsätter i dag, tisdag, behandla brottsmisstankarnamot utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna).
I dag hörs riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen och professor Olli Mäenpää.
Utskottet får också i dag skriftliga utlåtanden av fyra professorer i statsrätt och förvaltningsrätt – Heikki Kulla, Mikael Hidén, Tuomas Ojanen och Veli-Pekka Viljanen.
I morgon, onsdag, ska grundlagsutskottet besluta om utskottet ska inleda sina interna diskussioner.
Misstankarna gäller tjänstebrott och brott mot samarbetsskyldighet inom ämbetsverk. Grundlagsutskottet utreder huruvida Haavisto begått ett fel då han hösten 2019 fråntog utrikesministeriets dåvarande konsulära chef Pasi Tuominen uppdraget att hantera det så kallade al-Hol-fallet och flyttade tjänstemannen till andra uppgifter.
Om grundlagsutskottet anser att det finns orsak att gå vidare med fallet kan riksdagen med enkel majoritet väcka åtal mot Haavisto. Det senaste riksrättsfallet i Finland var 1993 då Kauko Juhantalo dömdes för mutförseelse.
Utskottet kan också anse att misstankarna saknar grund eller att det eventuella brottet är så ringa att ärendet kan läggas ner.
Haavisto bestrider brottsmisstankarna.
Orsaken till att Haavistos agerande behandlas i grundlagsutskottet är att tio riksdagsledamöter har begärt att utskottet utreder lagligheten i hans agerande.
Riksdagens grundlagsutskott gav i februari riksåklagaren i uppgift att undersöka fallet. Riksåklagaren bad Centralkriminalpolisen att genomföra en förundersökning, som blev färdig och överlämnad till grundlagsutskottet i juli.

ANDRA LÄSER