Coronaviruset orsakar ångest och psykisk ohälsa – "Risken att smittas är fortfarande negligerbar"

Allt fler personer som kontaktar organisationen Psykisk Hälsa Finland påtalar den ångest de upplever på grund av coronaviruset och de risker som covid-19 innebär.

Det är viktigt att motverka sin ångest på grund av coronaviruset genom att hålla fast vid sina vardagsrutiner, säger utvecklingsdirektör Kristian Wahlbeck på Psykisk Hälsa Finland.

Enligt utvecklingsdirektör Kristian Wahlbeck på Psykisk Hälsa Finland är det framför allt organisationens kristelefontjänst som kommer i kontakt med den coronaångest som många finländare upplever.

– Många är ångestfyllda på grund av de risker som coronaviruset innebär. De är rädda för att de ska bli smittade eller att deras anhöriga ska drabbas. En del kan lida av sömnlöshet på grund av sin ängslan, säger Wahlbeck.

Den uppmärksamhet som frågan får i medier kan förvärra oron.

– Det är viktigt att dosera informationsflödet om coronaviruset så att man inte fastnar vid skärmen och fäster uppmärksamhet vid enbart sådana nyheter som har med covid-19 att göra.

Sinne för proportioner

Enligt Wahlbeck är det ändå inte mediernas fel att frågan får så stora proportioner.

– Det är viktigt att gå ut med information om hur viruset sprids och hur man kan skydda sig mot det. De finländska medierna har i mitt tycke inte gjort sig skyldiga till sensationalism i sin rapportering.

Wahlbeck anser att det är viktigt att ha koll på den reella smittorisken.

– Risken att smittas av coronaviruset på offentliga platser i Finland är fortfarande negligerbar. Även om vi hade 50 fall av coronaviruset i Finland så är det endast en på hundratusen som har smittats.

Trots det orsakar coronaviruset mer oro än till exempel klimatförändringen, uppger Psykisk Hälsa Finland. Tidigare motsvarande epidemier såsom sars ledde till ökad ångest, depressioner och panikattacker. De som blir sjuka eller försätts i karantän kan behöva extra stöd, påminner organisationen.

– Det är viktigt att motverka sin ångest genom att hålla fast vid sina vardagsrutiner, motionera och undvika att lugna ned sig med alkohol eller mediciner som kan försämra sömnkvaliteten, säger Wahlbeck.

Det är inte enbart vuxna som oroar sig för coronavirusets risker. Många barn bekymrar sig också för epidemins framfart.

– Det är viktigt att lyssna på barnen och tala med dem om coronaviruset så att de känner sig trygga. Få barn har hittills drabbats av viruset. Vi ska inte överföra vår egen ångest på barnen, säger Wahlbeck.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) gick i början av veckan ut med ny information om vikten av att äldre inte utsätts för smittorisker. Enligt THL är det speciellt äldre över 70 och personer som lider av till exempel diabetes, hjärt- eller lungsjukdom som kan drabbas av allvarliga symtom om de smittas av coronaviruset.

Så lindrar du din coronaångest

Följ pålitliga informationskanaler, till exempel Institutet för hälsa och välfärd (THL). Rykten och skräckscenarier kan orsaka oro.

Sköt om din handhygien. Spridningen av olika infektioner kan förhindras med hjälp av god handhygien. Det lönar sig att undvika att röra sitt ansikte.

Håll kontakt med närstående och be om stöd.

Lugna dig med hjälp av vardagsrutiner, regelbundna måltider och motion. Du kan också pröva på avslappningsövningar.

Förutse din oro. Det är naturligt att epideminyheter orsakar oro. Situationen kan bli värre om man har någon psykisk störning eller traumatiska upplevelser. Alkohol eller andra droger kan förvärra oron. Det kan också löna sig att hitta en balans i nyhetskonsumtionen.

Lyssna på barnens oro. Det är viktigt att fråga barnen vad de vet om coronaviruset och hur de upplever situationen. Man kan lugna barnen genom att berätta hur man skyddar sig från smittan och hur man vårdar patienterna. Ord som epidemi eller karantän kan vara bra att förklara.

Ha en empatisk inställning till dem som har utsatts för viruset. Visa medkänsla om en bekant har exponerats för viruset. Ingen bör skuldbeläggas för det. Det är också bra att minnas att man kan insjukna i andra virussjukdomar än covid-19.

Tala om din oro. Du kan ringa den kristelefon som upprätthålls av Psykisk Hälsa i Finland. Numret är 09 2525 0112.

ANDRA LÄSER