Jämställdhetsminister Blomqvist inför fars dag: Många barriärer för pappor att ta föräldraledigt

Enligt jämställdhetsminister Thomas Blomqvist (SFP) används i snitt endast tio procent av familjeldigheterna av pappan.

Thomas Blomqvist (SFP) säger att det behövs attitydförändring i samhället för att stödja pappors rätt till jämställdhet.
13.11.2021 19:02
På söndag firas fars dag. Enligt Thomas Blomqvist (SFP), minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, behöver pappor ha rätt till jämställt föräldraskap.
"Aktivt deltagande i familjelivet stärker pappors relation till familjen och stöder barnets utveckling. De värden vi firar under fars dag är viktiga året om", säger Blomqvist i ett pressmeddelande.
Enligt pressmeddelandet visar nordiska studier att de flesta anser att föräldraledighet ska delas lika, men i snitt används bara tio procent av familjeledigheterna i Finland av pappan.
"Det är tydligt att det i praktiken uppstår trösklar eller barriärer för många pappor att ta ut familjeledighet. Förslaget till familjeledighetsreform är därför ett viktigt steg mot att främja jämlikt föräldraskap och pappors rätt till familjeliv. Samtidigt behövs också en attitydförändring i samhället för att undanröja osynliga hinder och diskriminering", säger Blomqvist.

ANDRA LÄSER