Evas enkät: Kraftig ökning i stödet för ett finländskt Natomedlemskap

Stödet för ett finländskt Natomedlemskap har ökat med hela 34 procentenheter från i höstas och är nu 60 procent i en enkätundersökning gjord av näringslivets delegation Eva.

Inställningen till ett finländskt Natomedlemskap har förändrats betydligt sedan den ryska invasionen av Ukraina.
Anna Svartström
22.03.2022 08:45 UPPDATERAD 22.03.2022 13:31
60 procent av finländarna stödjer ett finländskt medlemskap i försvarsalliansen Nato. 19 procent är emot ett medlemskap medan 21 procent inte tar ställning.
Det här visar en enkätundersökning som näringslivets delegation Eva har låtit göra.
Den förra attitydundersökningen är gjord i höstas och ökningen sedan dess är stor, hela 34 procentenheter. Då ville 26 procent se ett medlemskap och 40 procent var emot det.
Evas undersökning är den i Finland som under längst tid har mätt attityder till Nato. Den senaste enkätundersökningen gjordes i början av mars, och Rysslands invasion av Ukraina avspeglar sig tydligt på resultatet. Aldrig hittills har förändringen varit så stor.
Drygt 2 000 personer har svarat på enkäten.
En tiondel anser nu att det inte finns några verkliga militära hotbilder mot Finland, medan tre fjärdedelar anser att det finns hotbilder. För 15 år sedan ansåg hälften att hotbilder snarast är hypotetiska.

ANDRA LÄSER