”Dags att titta i spegeln” – domstolsbeslut får ris och ros av Helsingforspolitiker

Högsta förvaltningsdomstolen kritiserar omfattande delar i förslaget till ny generalplan. Fyra av sju stadsboulevarder får nej och Centralparken klarar sig.

Planerad stadsboulevard längs Tavastehusleden.
08.11.2018 13:15 UPPDATERAD 09.11.2018 11:49
Årsboksbeslut som Högsta förvaltningsdomstolen HFD gör drar en stark riktlinje och enligt en färsk dom tvingas Helsingfors stad backa i stadsplaneringen. För Samlingspartiets gruppordförande Risto Rautava är beslutet ”först en liten besvikelse” men sedan finns också öppningar.
– Framför allt ska detta sätta fart på bostadsbyggandet i Östersundom och på flygplatsen i Malm, säger han.
Läs domen sin helhet här: HFD:2018:151
För 10 år sedan blev delar av Sibbo med tvång en del av Helsingfors som behövde snabbt bygga nya bostäder för flera tiotusentals människor. Men Östersundom är fortfarande på ritbordet. Området i Malm är också på ritbordet och också det sedan länge. I HFD får det anrika flygplatsområdet på ögat trots att den förberedande tjänstemannen och en domare tycker annorlunda om planeringen.
– För oss är domstolens beslut en besvikelse, säger Timo Hyvönen som är ordförande i föreningen Malms flygplats vänner.
Han påminner att situationen på flygplatsen och ute i världen förändrats kraftigt sedan bostadsplaneringen började. Malm är en helikopterbas för företag som arbetar ute i Finska viken medan exempelvis elflyg är en snabbt växande nisch ute i världen, något som beslutsfattarna i Helsingforsborde beakta, enligt Hyvönen.
– Kan vara att nästa steg för oss är att gå till EG-domstolen.

Boulevardplaner fick nej

SFP:s ordförande i stadsfullmäktigegruppen Björn Månsson är glad för att Vårdö och dess natur kan bevaras även om domen betyder att planeringen av spårvägsförbindelsens sista bit längs Kronbroarna, den tänkta förlängningen från Degerö över Vårdö till Nordsjö, nu behöver justeras. På Vårdö planerades bostäder för 7 000 invånare, vilket beaktades när nya spårvagnslinjen slogs fast. Å andra sidan är beslutet om flygplatsområdet en besvikelse för Månsson.
– En bra sak är att Västerleden som Svenska folkpartiet haft åsikter om fredas. På Drumsö hade det krävts massivt byggande på fyllnadsmark i havet, säger Björn Månsson.
Motortrafikleden som han talar om är en viktig infartsled i Helsingfors. Västerleden skulle delvis byggas om till en så kallad stadsboulevard med mycket grönt och kollektivtrafik i stället för personbilar.
Sammanlagt, säger Helsingfors stad, betyder HFD:s beslut att man inte kan bygga hem för 60 000 till 80 000 människor. Många av dem var planerade längs med fyra stadsboulevarder.
I sitt beslut har domstolen beaktat statliga myndigheters kritik och frågor som gällde Helsingfors stads utredningar och löften om trafikutsläpp. Gör beräkningar på nytt och gör rätt, säger HFD.

En titt i spegeln

Hos De gröna säger fullmäktigegruppens ordförande Otso Kivekäs att det i alla fall är en bra sak att så mycket av det som staden detaljplanerat och ska förverkligas fram till 2030 får grönt ljus.
– Största delen, kanske 80-90 procent, av nya generalplanen är okej, säger han.
Vichtisvägen, Degerövägen, Österleden och Tusbyleden får göras om till stadsboulevarder. Det är fyra stora vägar av totalt åtta när Degerövägen räknas med.
– En bra sak är att domstolen godkänner utformningen av generalplanen även om utredningar måste vara bättre, säger Otso Kivekäs och fortsätter:
– Högsta förvaltningsdomstolens beslut är liknande som Förvaltningsdomstolens tidigare. Så på det sättet är detta ingen överraskning. En positiv markering som domstolen gör är att vi får bygga en tätare stad.
Men det finns också mörkare tolkningar av årsbokbeslutets betydelse.
Till Helsingin Sanomat säger borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) att han är besviken.
– Nu måste Helsingfors titta i spegeln.
Artikeln har uppdaterats kl. 20.00

Bakgrund
Detta handlar det om
Högsta förvaltningsdomstolen kom på torsdagen med ett utslag om klagomål mot nya generalplanen.
Förra vintern var det förvaltningsdomstolens tur. HFD följer i mycket den lägre rättsinstansens synpunkter.
Enligt Helsingfors stad visar generalplanen riktningen för stadens tillväxt. Generalplanen möjliggör cirka 860 000 invånare och 560 000 arbetsplatser i Helsingfors år 2050.

ANDRA LÄSER