Insändare: Gör något för att få slut på kriget

Tydligen vill ingen få slut på kriget i Ukraina. Västvärlden, inklusive Finland, verkar bara känna skadeglädje och skickar gladeligen vapen åt Ukraina. Vi, som borde känna Rysslands historia, vet att landet aldrig slutar kriga på order utifrån. Där finns praktiskt taget hur mycket resurser och försvarsvilja som helst. Om så krävs får de hjälp av andra länder. Så länge Nato kravlöst skickar vapen till Ukraina finns ingen fred i siktet.
Framför våra ögon växer en världsomfattande kris med hungersnöd och miljökatastrofer.
Då Sovjet upplöstes för 30 år sedan följdes gamla regiongränser som inte var relevanta längre. I synnerhet hade gräsen mellan Ukraina och Ryssland blivit otydlig av att miljoner ryssar bosatt sig på ”fel” sida om gränsen och känner sig diskriminerade. De kräver att områden med rysk majoritet överförs till Ryssland eller görs självständiga. Kraven kan vara rättmätiga. Allt sedan Ukraina fick sin självständighet har man stridigt mellan grupperna. Att det skulle eskalera till regelrätt krig mellan länderna var väntat. Med undantag för Henry Kissingers råd till Ukraina att ta efter Finland beträffande relationerna ill den stora grannen har västvärlden sett utvecklingen som en underhållning.
Ukrainarnas gamla hat mot Ryssland är förståelig. Dock, det var Sovjet som stod för förtrycket, inte Ryssland.
Ukrainarnas krav att inte en enda ryss får finnas i Ukraina innan man går till fredsförhandlingar är gränslöst dumt och kan leda till att hela landet slutar existera.
Ukrainarnas krav att inte en enda ryss får finnas i Ukraina innan man går till fredsförhandlingar är gränslöst dumt och kan leda till att hela landet slutar existera.
Bara västvärlden, det vill säga Nato, kan med hot om inställda vapenleveranser ställa krav på ukrainarna att gå till förhandlingsbordet.
Möjligtvis hade president Urho Kekkonen med sin auktoritet i ett tidigt skede fått Ryssland och Ukraina att förhandla. President Sauli Niinistö kan kanske också få parterna till förhandlingsbordet, om Nato ger honom mandat. Men kanske Nato inte vill ha fred i Europa? Kriget har inte bara rättat till Natoleden utan ger också två nya medlemmar som årligen tillför en rejäl pott åt USA:s krigsindustri.
Nato kallar sig fredsorganisation. Varför visar man det inte? Är det för att sanktioner mot Ryssland främjar USA:s export. Att det drabbar Europa och hela övriga världen är ovidkommande.
Ulf Johansson, Esbo

ANDRA LÄSER