Rallarsvingar i luften

19.05.2021 21:45
Björn Wahlroos ger ut sina memoarer. Gunnar Högnäs betackar sig och tar det som ”en skymf” och ”ett symboliskt slag i ansiktet” när Wahlroos enligt nyhetstexten ser sina memoarer ”nästan som en skyldighet” och ”ett sätt att dela med sig skyldigheterna och privilegierna" (HBL Debatt 12.5).
Debattören tycks vara fly förbannad och retar upp sig på uttrycket ”dela med sig” och spörjer vad memoarförfattaren gjort för att ”kvadda skatteparadis”. Men den frågans korrekta adress är regeringarna och politikerna, på global nivå.
Högnäs reaktion utformas till ett personligt påhopp och blottar en tendens till medveten ”misstolkning” av nyhetstexten. I memoarer brukar man ”dela med sig” – låta läsaren ta del av upplevelser, erfarenheter och specifika icke-sekretessbelagda händelser. I detta fall i egenskap av en central beslutsfattare bland annat i storbolag.
Ur historieskrivningens perspektiv är memoarerna milt sagt ”nästan en skyldighet”. Ett ovärderligt privilegium är exempelvis att i tjänsten få träffa intressanta personer. Beslutsfattarens allomfattande skyldigheter och obegränsade ansvar torde inte vara obekanta för någon.
Bara en taktlös smygtittare kunde begära att memoarförfattaren skulle redovisa för allt vad han högst privat ”delat med sig”, bland annat i form av donationer till olika välgörande och andra ändamål.

Ove Ohlström

Helsingfors

ANDRA LÄSER