Yrkesutbildningen är av god kvalitet

De fortsatta nedskärningarna till trots och med en ständig kamp mot svag ekonomi så är yrkesutbildningen även i dag av hög kvalitet. Jag hoppas att nya studerande inte skräms bort av alla negativa skriverier.

Christoffer Ingo uttalar sig i HBL om nedskärningarna i yrkesutbildningen (HBL 21.7). Det är helt sant att nedskärningarna har varit mycket stora, för stora. Men det är också viktigt att vara ärlig: nedskärningarna inleddes 2012-2013 och om de hade hållits på en rimlig nivå, så hade de bara varit ok. Inom yrkesutbildningen hade man furstligt med resurser att använda i början av det här seklet och de användes inte alltid helt klokt.
De fortsatta nedskärningarna till trots och med en ständig kamp mot svag ekonomi så är yrkesutbildningen även i dag av hög kvalitet. Jag hoppas att nya studerande inte skräms bort av alla negativa skriverier. Jag kan och vill dock inte tala för andra utbildare än min egen. I Axxell har nedskärningarna koncentrerats till administration och kvadratmetrar. Vi har strävat efter att hålla utbildningen och pedagogiken utanför.
Den reform som trädde i kraft 1.1.2018 är mycket välkommen och ger oss nya möjligheter. Tyvärr ska den ske med en mycket stram tidtabell. Vi kan inte göra utbildning och pedagogik som vi gjorde förr, vi förnyar oss, vi måste göra en hel del på ett annat sätt, men det sättet är inte ett sämre sätt. Ett nytt sätt kräver dock tid att inarbetas såväl internt i organisationen som externt i samhälle och arbetsliv, dem som vi finns till för.
Vi ersätter inte generellt lektioner i skolan med mer praktisk verksamhet i arbetslivet. Vi skär inte generellt ner antalet lektioner på skolan. Men vi individualiserar. Alla studerande gör inte allt på samma sätt och med samma tidsanvändning. En skoldag är oftast åtta lektioner. Den snabba behöver kanske sex lektioner för att göra sin uppgift och den som behöver lite mera tid får ta åtta lektioner, eller till och med lite mera tid på sig när stödsystem kopplas in. När de snabba är klara kan lärarens fokus läggas på de som behöver läraren mer. Lärare får timmar för handelning i enlighet med gruppens storlek. Teori är teori och får resurser oberoende av gruppens storlek.
Alla studerande lär sig inte på samma sätt, en del kanske vill och behöver vara mera i arbetslivet och andra mindre, kanske inte alls. Också detta individualiseras utifrån studerandes behov och arbetslivets möjligheter att ta emot studerande. Förr sa lagen att alla måste vara minst 30 kompetenspoäng av 180 i arbetslivet. Den gränsen är nu slopad.
Med stora möjligheter till individualisering kommer också stora behov av studiehandledning. I den situationen behöver studerande mycket handledning och det ska de få. I Axxell har vi satsat stort på det här med 7,5 befattningar av examenshandledning för våra cirka 1 500 grundexamensstuderande. God tillgång till specialpedagoger har vi också. Studerandevården är kommunal och i de fem kommuner vi samarbetar med varierar intresset för och insatserna till yrkesutbildningen stort, något vi för en evig kamp om. Vi ger våra studerande handledning och stöd. All trygghet är definitivt inte borta, som Ingo säger.
Notera också att de vuxna grundexamensstuderande i dag är i majoritet, ungdomarna som det mest pratas om är i minoritet. Förhållandet är cirka 53 respektive 47 procent. En vuxen studerande behöver också mycket handledning, men oftast mindre än en ungdom.
Anders Norrback skriver om samarbetet mellan utbildningsaktörerna (HBL 25.7). Han slår huvudet på spiken. Vi kunde samordna våra knappa resurser betydligt bättre. Som det nu är konkurrerar vi i stället för att samarbeta, utvecklingsarbetet görs på många olika håll och samarbetet med arbetslivet på många olika fronter. Allt det här är tid och pengar som inte går till utbildningen.

Lena Johansson

Rektor, Axxell

ANDRA LÄSER