Insändare: Efterlyst mellannivå inom psykvården finns redan

28.11.2022 15:15
I HBL (20.11) efterlyser Vera Gergov, som disputerar för psykoterapi för unga, en mellannivå för unga och förebyggande arbete. En dylik skulle minska köerna till psyktjänsterna och bespara samhället pengar och individerna onödigt lidande.
Faktum är att en dylik mellannivå finns. Folkhälsan, Centria amk, Borgå folkakademi och Tavastia Koulutus Oy (Ammattiopisto Tavastia) utbildar mentala tränare och har tillsammans strävat att få in utbildningen under Undervisningsministeriet. Då Utbildningsstyrelsen gått in för att i stället minska på antalet examina, har projektet hittills inte gett önskat resultat.
Detta får dock inte hindra utbildningar för lågtröskeltjänster inom trovärdiga institutioner från att tas i bruk. En utbildad mental tränare är en värdefull tilläggsresurs inom såväl småbarnspedagogiken som skolvärlden och arbetslivet. Förutom personlig utveckling, stresshantering, resiliens och motivation har en mental tränare också metoder för strategisk avslappning, hantering av spänningstillstånd och för att befrämja inlärning. I likhet med lärarutbildningen är utgångspunkten kognitiv och beteendecentrerad med friskvård som utgångsläge och skiljer sig på så sätt från sjukvårdens terapitjänster.
Ett par ministrar har kontaktats i frågan och hopp finns ännu om mental tränare som en examen eller examensdel, men i väntan på formellt godkännande från Utbildningsstyrelsen vore det lönsamt för alla parter att använda dessa lågtröskeltjänster som den mellannivå som efterfrågas.
Mikaela Albäck, certifierad mental tränare, vice ordförande för Mentaltränarförbundet i Finland
Rita Ahvenniemi, filosofie doktor, mental manager MMT, utbildare vid Ammattiopisto Tavastia och Centria amk

ANDRA LÄSER