Heikki Häiväoja utformade lejonsymbolen – en av våra flitigaste medaljkonstnärer är borta

En av de mest betydande bildhuggarna från den finländska modernismens genombrottsår, Heikki Häiväoja, avled den 15 september vid en ålder av 90 år.

Heikki Häiväoja.
16.10.2019 06:49 UPPDATERAD 16.10.2019 06:57
Häiväoja blev känd framför allt för många monument och minnesmärken på olika håll i landet. Som fri konstnär var han aktiv särskilt på 60- och 70-talet. 1966 deltog han i Finlands avdelning på biennalen i Venedig och i biennalerna i Sao Paulo 1961 och 1967. Som medaljkonstnär var han en av våra flitigaste, gjorde bland annat minnesmedaljen till republikens 50-årsjubileum och har varit med om att utforma en lång rad av Finlands mynt.
Hans meritlista omfattar också många porträtt och talrika gravmonument. Gemytlig till sinnelaget var han värderad bland kolleger, innehade talrika förtroendeposter och verkade en lång tid som uppskattad lärare vid både Konstindustriella läroverket och Konstakademins skola.
Häiväoja inspirerades liksom flera andra unga bildhuggare i slutet av 50-talet av den italienska modernismen, som bland annat visades på en uppmärksammad expo i Ateneum. I början av 60-talet rycktes han med av informalismens segertåg, och utvecklade här en personlig metod att kontrastera ett strängt geometriskt yttre med ett dynamiskt mångformat inre. Under en period blev detta ett kännetecken för Häiväojas skulpturstil, konkretiserad i en lång rad verk av varierande format och material. Ett monumentalt exempel är pelaren Samarbete, utanför köpcentret i Gårdsbacka 1967.

ANDRA LÄSER