Elina Pirjatanniemi: Utlänningslagens struktur är sönder, den är hopplöst svårförståelig och vållar problem

08.02.2023 19:09
Sedan den nuvarande utlänningslagen trädde i kraft 2004 har den ändrats cirka 90 gånger. Lagens struktur är sönder, den är hopplöst svårförståelig och innehåller paragrafer som kontinuerligt vållar problem i tillämpningen. Små justeringar räcker inte längre, utan utlänningslagen är i behov av en totalrevidering.
Som ett led i förberedelserna för revideringsarbetet beställde Inrikesministeriet nyligen en studie om den nuvarande lagen. Utredningen ”Beredning av hållbar lagstiftning: fallet utlänningslagen” publicerades i januari. Forskargruppen som gjorde studien bestod av mig samt av forskarna Oona Alitalo och István Rytkönen från den juridiska fakulteten vid Åbo universitet.
I enlighet med vårt uppdrag fokuserade vi på två forskningsfrågor. För det första skulle vi utreda vilka delar av utlänningslagen har ändrats och varför. Vi gjorde följaktligen en utförlig kartläggning av alla ändringar och identifierade orsakerna till dessa. Därtill hade vi till uppgift att analysera vilka omständigheter skapar förutsättningar för hållbar lagstiftning.

ANDRA LÄSER