Ny finsk studie: Rikligt antibiotikabruk ökar risken för Parkinsons sjukdom

Forskare vid Helsingfors universitetssjukhus säger att upprepade antibiotikakurer ökar risken att insjukna i Parkinsons sjukdom senare i livet.

Annika Rentola
22.11.2019 19:00
Bredspektrig antibiotika och sådan antibiotika som tar död på anaeroba bakterier och svampar står nu högst på listan över läkemedel som ökar risken för Parkinsons sjukdom. Parkinson är en kronisk neurologisk sjukdom, som kring 15 000 finländare har. Bredspektrig antibiotika är sådan som påverkar många olika bakterier, inte bara dem som gör en sjuk, utan förstör också skyddande tarmbakterier.
Filip Sheperjans, som nyligen utsågs till årets unga forskare i neurologi, säger att man nu för tiden är rätt övertygad om att en del av Parkinson-fallen får sin början i tarmen. Man vet åtminstone att en betydande del av patienterna har en avvikande mikrobsammansättning i tarmen jämfört med friska personer. Man vet också att avvikelser i tarmens mikrober kan ses redan flera år innan sjukdomssymtom som muskelstelhet och skakningar i vila dyker upp hos Parkinsonpatienter.
– Vi var först med att visa på sambandet mellan tarmbakterier och Parkinson, men själva orsaken till avvikelserna i tarmens bakteriemassa hos en del av patienterna har förblivit okända. Här passar nu antibiotikafyndet väl in i bilden. Vi har lagt ytterligare en bit i pusslet, säger Scheperjans, som är en av artikelns tre skribenter.
Forskarna bakom studien säger att effekterna verkar komma med fördröjning, så att en viss tung antibiotikabelastning kan resultera i Parkinsonsymtom 10–15 år efter medicineringen.
Läkarkåren har redan blivit försiktigare än förr med att förskriva antibiotika, men nu säger Scheperjans att det inte enbart är problemet med antibiotikaresistens som behöver beaktas.
– Vi måste också börja tänka på att en del kurer kan öka risken för att patienten utvecklar vissa sjukdomar med fördröjning på grund av att tarmens mikrober störs.
I studien ingick 14 000 personer med Parkinsons sjukdom och över 40 000 friska kontrollpersoner, som valdes för att matcha patienterna med avseende på ålder, kön och hemort. Alla de antibiotikakurer deltagarna tagit ut på apoteket under åren 1998–2014 ingick i studien.
Studien Antibiotic exposure and risk of Parkinson’s disease in Finland: A nationwide case-control study, har gjorts vid Helsingfors universitetssjukhus och publicerades i tidskriften Movement Disorders den 18 november.

ANDRA LÄSER