Insändare: Vichtisvägens spårvagn hotar Djurbergsparken

17.11.2022 17:18 UPPDATERAD 18.11.2022 09:37
I augusti firades i Södra Haga Djurbergsparkens 70-års jubileum. Detta vackra skogsområde är det enda betydande närrekreationsområdet för största delen av stadsdelens invånare. Dess existens hotas dock av stadens planer att bygga om Vichtisvägen till en bulevard med spårväg och bebygga parken till en så kallad bulevardstad med cirka 2 500 invånare.
Stadsmiljönämnden behandlar på tisdagen nästa vecka ett stadsplaneförslag för Haga trafikrondell. Där planeras kontorskvarter och en stor hälsovårdscentral. Härtill har dock knutits en ändring av Vichtisvägen ända upp till Krämarvägen. Den ändringen har ingenting att göra med trafikrondellen. Vichtisvägens ändring behövs för att kunna bygga spårväg och spårvägen behövs för att kunna motivera ett effektivt bebyggande av Djurbergsparken.
Man kan fråga sig vem som skulle använda spårvägen som kör via Munksnäsplatsen till centrum. När den kunde vara färdig har vi även Esbo stadsbana med tåg som tar en till centrum på 8-10 minuter. Dessutom finns det flera, snabba busslinjer som trafikerar längs Vichtisvägen. Tvärtrafikbehovet sköts av Spårjokern och busslinje 52.
Nu vill man spika fast spårvägen på Vichtisvägen för att sedan när planförslaget för Djurberget kommer upp kunna hänvisa till den. Bygger man en dyr spårväg måste man ju använda de närbelägna områdena effektivt för bostadsbyggande.
Invånarna i Haga har låtit upprätta en alternativ plan utan spårväg som innebär våningshus längs Vichtisvägen, liksom stadens stomplan, men som annars bibehåller skogen och klipporna som park. Flera av de mindre partierna i fullmäktige, bland annat SFP, har understött detta förslag. De stora partierna – Samligspartiet, De Gröna och socialdemokraterna – har inte tagit ställning. Vi befarar att de lutar mot bulevardstaden.
Det är dock allt skäl att minnas hur det gick när staden försökte planera en bulevardstad längs med Tavastehusleden. Den skulle ha klippt av en stor bit av Centralparken. Planen förkastades i rätten. Det kan väl ske även med Djurbergsparken.
Invånarna i Södra Haga har nyligen fått lida av flera beklämmande beslut i planeringsfrågor. Först beslöt man bebygga Steniusplanen med våningshus. För att kompensera detta beslöt man sedan att jämna den lilla, vackert sluttande Hagaparken till sportplaner. Måste vi ännu få uppleva hur den vackra Djurbergsparken, som flitigt används av barn, skolklasser, åldringar och motionärer, offras för stadens tillväxtyra?
Planförslaget för Vichtisvägen måste remitteras. Spårvägen kan övervägas senare, när man ser hur människornas trafikbeteende ändras när Esbobanan och Spårjokern är i bruk. Djurbergsgruppen kommer noggrant att följa med hur de politiska beslutsfattarna ställer sig i frågan och informera hagaborna därom.
Fredag 18.11.2022, kl.9.36: Nurmijärvivägen rättad till Tavastehusleden.
Lauri Nordberg, miljöjurist, Södra Haga, Helsingfors

ANDRA LÄSER