Insändare: Argumenten för Sockenbacka har klingat för döva öron

31.01.2023 17:17
Den svenska skoldirektören i Helsingfors Niclas Grönholm tycks aldrig ge upp sin plan att stänga det sista svenska rummet i de västligaste stadsdelarna. Den hundraåriga svenska lågstadieskolan i Sockenbacka och dagiset Sockenstugan är båda på Grönholms svarta lista. I snart två års tid har jag följt med det märkliga tjänstemannaagerandet i den här skolfrågan.
Jag var ordförande för Sockenbacka-sällskapet under nästan hela den här perioden. Då förde jag otaliga förhandlingar med stadens förtroendemannaledning om hur detta sista svenska rum i de västligaste förorterna kunde räddas. Vi fick mycket stöd av politikerna som insåg hur viktig saken är både för familjerna här och för svenskan i Helsingfors.
Tillsammans med föräldrarna och den andra stadsdelsföreningen i Sockenbacka, Kånala-sällskapet, visade vi på felaktigheter och förvrängningar av siffrorna som stängningsförslaget motiverades med. I Grönholms nya uttalande (HBL 27.1) ser vi att det här har klingat för döva öron.
Vi ville också att människorna här får en chans att säga sin mening. Några möten arrangerades motvilligt, men på ett sådant sätt att deltagandet hölls lågt. Finlandssvenskarna i förstäderna får inte kosta och skall helst vara tysta.
Grönholm tycks hålla fast vid sin åsikt att bara den sydligaste delen av Sockenbacka växer. Det här stämmer inte. I verkligheten byggs det mycket mera norr om järnvägen. Det är här de flesta svenska och tvåspråkiga barnen kommer att finnas också i framtiden. Skolan vill man till allt pris flytta till Munksnäs och dagiset till gränsen mot Munkshöjden.
Vi är alla oroliga att man tar bort både dagis och skola av oss som bor här i de västra förstäderna. Att hålla kvar en livskraftig svensk befolkning här längs kustbanan är oerhört viktigt. De sociala problemen har ökat och nära en tredjedel av sockenbackaborna har en ny invandrarbakgrund. Vi vill inte uppleva det som skedde i några av de östra områdena innan man tog itu med problemen.
Tacksamma är vi för det odelade stödet från stadens politiska beslutsfattare, på alla olika nivåer. Vi hoppas att den kommunala demokratin skall kunna visa sin kraft så att en enskild tjänsteman inte kan fatta kanske ödesdigra beslut utan att stadsborna kan påverka genom sina valda företrädare.
Jan Furstenborg, tidigare ordförande, Sockenbacka-sällskapet (2018-2022)

ANDRA LÄSER