Fortumdirektören Markus Rauramo toppar inkomstlistan över statsägda bolag

Det är stora skillnader mellan direktörsinkomsterna vid statsägda bolag. De börsnoterade bolagen med staten som majoritetsägare betalar direktörslöner i miljonklass.

Fortums vd Markus Rauramo tjänade mest av direktörerna vid statsägda bolag. Staten äger en majoritet av aktierna i det börslistade Fortum.
10.11.2021 17:01
De statsägda bolagen betalade mellan 200 000 och 2 miljoner euro till sina högsta chefer i fjol. De börsnoterade bolagen Fortum och Finnair betalade mest till sina direktörer. Finska staten äger en majoritet av aktierna i såväl Fortum som Finnair.
Markus Rauramo, vd för Fortum, tjänade sammanlagt 1 989 000 euro år 2020, främst som förvärvsinkomster. Rauramo tog över som vd för Fortum år 2020 då Pekka Lundmark gick över till att bli vd för Nokia.
Finnairs vd Topi Manner tjänade i sin tur 1 298 000 euro under pandemiåret.
Staten äger också omkring 45 procent av aktierna i börsnoterade Neste. Nestes vd Peter Vanacker fick inte lön i Finland och Skatteförvaltningen har inte registrerat några inkomster för honom år 2020.
Direktörerna för olistade statsägda företag tjänade klart mindre. Lauri Sipponen är vd för VR, men i fjol var han fortfarande vd för Lidl. Då tjänade han 1 159 000 euro. Rolf Jansson tjänade 599 000 euro som vd för VR år 2020. Jansson blev vd för Aspo i år.
I fjol var Heikki Malinen vd för statsägda Posti Group under våren, men blev sedan vd för Outokumpu, där staten äger 15 procent av aktierna. Malinen tjänade 715 000 euro i fjol. Turkka Kuusisto som tog över direktörsuppdraget vid Posten tjänade i sin tur 579 000 euro. År 2020 var ett turbulent år för Posten och det förekom omfattande strejker på grund av lönekonflikter.

Direktörslöner vid utvalda statsägda bolag

Markus Rauramo, vd för Fortum tjänade sammanlagt 1 988 500 euro år 2020 och betalade omkring 48 procent av den summan i skatt.
Topi Manner, vd för Finnair tjänade sammanlagt 1 297 600 euro år 2020 och betalade omkring 50 procent av den summan i skatt.
Lauri Sipponen, nuvarande vd för VR Group och vd för Lidl Suomi år 2020, tjänade sammanlagt 1 158 600 euro år 2020 och betalade omkring 50 procent av den summan i skatt.
Heikki Malinen, vd för Posti Group i början av 2020 och sedan vd för Outokumpu, tjänade sammanlagt 715 000 euro år 2020 och betalade omkring 49 procent av den summan i skatt.
Johanna Lamminen, vd för Gasum, tjänade sammanlagt 675 000 euro år 2020 och betalade omkring 49 procent av den summan i skatt.
Rolf Jansson, tidigare vd för VR, tjänade sammanlagt 598 800 euro år 2020 och betalade omkring 44 procent av den summan i skatt.
Turkka Kuusisto tog över som vd för Posti Group år 2020 och tjänade sammanlagt 579 100 euro år 2020 och betalade omkring 51 procent av den summan i skatt.
Esa Rautalinko, vd för Patria, tjänade sammanlagt 533 100 euro år 2020 och betalade omkring 46 procent av den summan i skatt.
Jukka Ruusunen, vd för Fingrid, tjänade sammanlagt 475 600 euro år 2020 och betalade omkring 51 procent av den summan i skatt.
Leena Laitinen, vd för Alko, tjänade sammanlagt 402 000 euro år 2020 och betalade omkring 51 procent av den summan i skatt.
Olli Sarekoski, vd för Veikkaus, tjänade sammanlagt 397 400 euro år 2020 och betalade omkring 49 procent av den summan i skatt.
Matti Hietanen, vd för Finlands malmförädling, tjänade sammanlagt 230 400 euro år 2020 och betalade omkring 44 procent av den summan i skatt.

ANDRA LÄSER