I censurens Ryssland: ”Medan vi höll föreläsningar och gick på festivaler planerade de sitt krig i Ukraina”

Före kriget bubblade Moskva av kultur. Enorma satsningar gjordes på nya teatrar, konsthallar, bibliotek. Nu är det censur och anpassning som gäller. Böcker rensas ut – och vissa säljs inplastade med varningstext.

Det typiska för censuren är att man inte får några konkreta beslut svart på vitt av sina chefer. Istället ringer de och talar om vilka böcker som ska bort. Allt sker muntligt – de vill inte ta ansvar för sina beslut eftersom de vet att tiderna kan förändras och då hamnar de i dålig dager, säger Vladimir Kosarevskij, före detta chefsbibliotekarie på SMART-biblioteket i Krylatskoje i Moskva.
Anna-Lena Laurénanna-lena.lauren@hbl.fi
04.03.2023 19:00
– Det började med att vi skulle ta bort alla författare som har klassats som utländska agenter. Sedan började de censurera litteratur om homosexualitet. Men det värsta är när bibliotekarier självmant börjar ta bort böcker, säger Vladimir Kosarevskij.
Fram till januari jobbade han som chefsbibliotekarie på det så kallade SMART-biblioteket i Moskva.
Biblioteket, som öppnades 2018, var en pionjär i förnyelsearbetet för de ryska biblioteken. Ett urbant rum i medelklasskvarteret Krylatskoje i nordvästra Moskva med gratis digitala tjänster, kafé och kontorskollektiv.

ANDRA LÄSER