E-cigaretter förbjuds på flera håll efter dödsfall i USA – det här gör Finland

En e-cigarett är en batteridriven apparat. Med hjälp av den inhaleras förångad vätska som kan innehålla nikotin. Bild: Andrey Popov

I USA misstänks e-cigaretter ha orsakat lungproblem och till och med flera dödsfall. På flera håll har förbud nu införts. I Finland följer experterna på Institutet för hälsa och välfärd med utredningarna av insjuknandena noga. Här är ändå bruket förhållandevis litet.

I veckan har Indien infört förbud mot försäljning, import och produktion av elektroniska cigaretter, och i New York förbjuds försäljning och tillverkning av smaksatta e-cigaretter.

President Donald Trump meddelade i juni att man i hela USA under hösten kommer att förbjuda de smaksatta e-cigaretterna. Det här efter att närmare fyrahundra fall av lungsjukdomar kopplade till e-cigaretter har rapporterats, enligt folkhälsomyndigheten CDC. Sju personer misstänks ha dött efter att ha använt cigaretter och inhalatorer, det senaste fallet rapporterades i tisdags.

På Institutet för hälsa och välfärd i Finland THL säger sakkunnig Hanna Ollila att man noga följer med vad utredningarna av dödsfallen och insjuknandena kommer fram till.

I USA kompliceras situationen av att de som har blivit sjuka har inhalerat olika slags produkter, och inte alltid varit på det klara med vad de verkligen har använt. Det här gäller enligt Ollila i synnerhet de produkter som är köpta i gatuhandeln. Dessutom har e-cigaretterna i flera fall kombinerats med bruk av cannabinoiden THC.

Litet bruk i Finland

I Finland pågår ändå veterligen ingen diskussion om ett förbud. Det beror på att användningen av e-cigaretter hos oss är liten. Ungefär en procent av den vuxna befolkningen använder e-cigaretter dagligen. Andelen har varit konstant sedan THL började följa med bruket 2012.

Det här kan jämföras med att omkring 12 procent av finländarna röker traditionella tobaksprodukter.

De ungas användning har varierat men hållit sig på bara några procent.

– Bland unga kan det förekomma att man provar på, men det regelbundna bruket har ändå hållits litet, säger Hanna Ollila.

Av den skolhälsoenkät som publicerades i början av veckan framgår att daglig användning av e-cigaretter bland unga har minskat.

I USA och i Europa i synnerhet i Storbritannien är e-cigaretter populärare. I Storbritannien rekommenderas de som ett medel i nikotinavvänjning.

Enligt en rapport från världshälsoorganisationen WHO fortsätter en majoritet av dem som använder e-cigaretter att använda traditionella cigaretter parallellt.

I en rapport har WHO gått ut med att e-cigaretterna "utan tvekan är skadliga" och bör regleras. E-cigaretterna innehåller lägre halter av toxiner, men förutom nikotin också aerosoler.

Också THL skriver på sina hemsidor att man inte har kunnat påvisa att e-cigaretterna eller de vätskor som används i dem är trygga eller ofarliga.

Längre tids effekter?

Enligt Hanna Ollila känner forskningen i dag rätt bra till korttidseffekterna av bruket, medan produkterna är så pass nya att det inte finns särskilt mycket forskning av längre tids användning.

Bra i Finland är enligt Ollila att e-cigaretterna är förhållandevis strikt reglerade, vilket också beror på EU-bestämmelser.

Försäljning av produkterna kräver en förhandsanmälan. Det leder till att myndigheterna fort vid behov kan dra tillbaka en produkt om det behövs. Smaktillsatser som godis- eller fruktsmak är dessutom förbjudna framför allt för att minska lockelsen bland unga.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning