Dystra befolkningssiffror i ny prognos – folkmängden börjar minska år 2031

År 2050 kommer folkmängden att vara 100 000 färre än i dag, visar Statistikcentralens prognos. Bild: Catariina Salo/SPT

Om femton år finns det inte ett enda landskap där det föds fler personer än det dör. Om nuvarande utveckling fortsätter börjar Finlands folkmängd minska om tolv år.

År 2050 är folkmängden omkring 100 000 personer färre än den är i dag, visar Statistikscentralens senaste befolkningsprognos.

Enligt prognosen ökar folkmängden i Fasta Finland bara i landskapet Nyland 2040, och då endast tack vare ett inflyttningsöverskott. I fjol ökade befolkningsmängden i fyra landskap och på Åland.

Läser du artikeln i HBL 365? Klicka här för att se grafiken.

Statistikcentralens befolkningsprognos antar att fruktsamheten är konstant i framtiden. Antalet barn som en kvinna föder under sin livstid antas vara 1,35. I de tidigare prognoserna har antagandet varit högre.

Prognosen baserar sig på tidigare statistik om fruktsamhet, dödlighet och flyttning. I uträkningarna har man antagit att det flyttar in 15 000 personer mer till landet än vad det flyttar ut.

Befolkningsprognosens uppgift är att erbjuda beslutsfattarna verktyg att uppskatta om det finns behov av åtgärder med vilka man skulle kunna inverka på befolkningsutvecklingen. Befolkningsprognosen har utarbetats för hela landet fram till år 2070, och enligt region fram till år 2040.

Nästa befolkningsprognos kommer att publiceras hösten 2021.

Läs mer: Experter eniga: Invandring är lösningen för Finland när färre föds

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning