Dyrt med mediciner, sjuka låter bli att handla mat

Bild: Mostphotos.com

En tredjedel av de långtidssjuka upplever att kostnaderna för sjukdomen är belastande. Det gäller både låg- och medelinkomsttagare.

De största kostnaderna uppstår till följd av mediciner, visar en ny undersökning. En fjärdedel av dem som svarade på undersökningen uppgav att hen prutat till exempel på mat eller andra nödvändigheter för att ha råd med sina mediciner. Över 10 procent har låtit bli att köpa mediciner trots läkarordination, skriver STT.

För att komma åt problemen föreslår organisationerna bakom undersökningen att man kunde fördela självrisken på fyra perioder över året. Ett annat förslag är att införa ett tak som skulle begränsa utgifterna för mediciner, resor till läkaren och övriga patientavgifter.

Bakom undersökningen finns Allergiförbundet, Hud- och astmaförbundet, Crohn och Colitis-föreningarna, Psoriasisförbundet och Reumaförbundet i Finland.

Omkring 1 900 personer deltog i undersökningen.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46