Dyrt med böcker som ingen orkar dyka upp för

Har du någon gång låtit bli att hämta den där filmen eller boken du beställde till ditt närbibliotek? Om ditt svar är ja så är du inte den enda. De senaste åren har det blivit vanligare att ignorera sina reserveringar.

– Tyvärr är det så många som cirka sextio böcker varje dag som ingen hämtar, säger Anne Ala-Honkola, direktör på Tölö bibliotek.

Varje månad väntar mellan fyra och fem procent av de beställda böckerna, filmerna och skivorna förgäves i hyllorna i Tölö. När hämtningstiden gått ut skickas boken vidare till nästa destination. Antingen tillbaka till sitt "hembibliotek", eller om någon gjort en beställning - till ett av huvudstadsregionens övriga sextiotvå bibliotek.

– Det är oerhört dyrt och innefattar många arbetsmoment.

Bara i Tölö går hela fyra timmar av arbetstiden var dag åt till att välja ut, packa ned och ta emot de böcker som beställts. Varje dag löper tjugo flyttlådor fulla med beställt material in och ut genom dörrarna på Topeliusgatan 6. Posten sköter om leveranserna, och det kostar pengar även det.

Men för låntagaren kostar det noll euro om hen aldrig dyker upp och hämtar sina beställningar.

– Ganska många i personalen tycker det skulle vara på sin plats med böter. Själv önskar jag att kunderna var så ansvarsfulla att det inte hade behövts. Men om situationen blir värre kommer också jag att understöda sanktioner.

Katri Vänttinen som är biblioteksdirektör i Helsingfors stad är medveten om problemet med böckerna som bara står och väntar.

– I Helsingfors har den årliga andelen beställda böcker som aldrig hämtas stigit till fjorton procent och det är en stor mängd, säger hon.

I siffror handlar det alltså om cirka 215 000 tryckta alster, skivor, filmer och annat som blir kvar.

Också i de andra av huvudstadens kommuner har andelen material som aldrig hämtas stigit de senaste fyra åren: 14 procent i Grankulla, 13 procent i Esbo och 11 procent i Vanda.

Man räknar med att varje beställd bok tar fem minuter i anspråk och att tio årsverken går åt till att hantera beställningarna vid stadsbiblioteket i Helsingfors.

– Vi har ett stort tryck på personalen nu när vi håller på att öppna det nya biblioteket Odet. Vi vill minska på onödigt arbete.

I Helsingfors kommer man inte gå in för böter, inte heller i Esbo, Vanda eller Grankulla. För det krävs att man för ärendet vidare i alla kommuners nämnder, då huvudstadsregionens bibliotek ingår i samma utlåningssystem, som heter Helmet.

Bokälskare går miste om verk

Det som grämer Anne Ala-Honkola väldigt mycket är att beställt material som ingen hämtar inte kan lånas av någon annan i tio dagar. Räknar man ihop alla resor och reservationer för en bok under ett år kan den i värsta fall vara otillgänglig i långa tider utan att någonsin ens vara utlånad.

I fjol började man i Tammerfors kräva böter på en euro per reservation som ingen dyker upp för.

– Femtio cent eller en euro skulle inte påverka mig så mycket. Visst har det hänt att jag någon gång inte hämtat min reservation, säger Erkki Lehtovuori.

Erkki Lehtovuori kommer till biblioteket en gång i veckan. Just nu har han cirka femton beställningar. Han läser två böcker i veckan. – Det är ganska mycket, det blir hundra böcker i året, säger han. Bild: Leif Weckström

Den här dagen har han kommit hit för att hämta sin beställning på Haruki Murakamis Sputnikälskling. På samma hylla finns fler bokryggar med Murakami. Man ser också tydligt att Elena Ferrante, Yuval Harari och böcker om inbördeskriget 1918 går hem. Visst beställs det fortfarande dvd: er och cd-skivor, men de upptar bara ett litet hörn av en hylla.

Kjell Westö är populär! Och Jan Guillou. Om det gått ett program på tv om en bok eller om det varit en artikel i Helsingin Sanomat eller Hufvudstadsbladet kan man se det på reservationerna genast följande morgon, säger Christina Haapala, specialbibliotekarie som jobbar med svenskt material i Tölö.

Anne Ala-Honkola intygar att Tölöborna följer med sin samtid genom nyheter och filmer väldigt noga. Det kan räcka med att en bok omnämns i ett radioprogram för att de ska klicka fram en reservation.

– I fjol var till och med unga personer intresserade av gamla politikers memoarer från 1917, säger hon.

Hellre än böter ser biblioteksdirektör Katri Vänttinen att kunderna får en påminnelse om sina beställningar. Är köerna långa, vilket de ofta är, till exempel om man vid "fel" tid vill ha en reseguide om Bali eller en tentamensbok, kan man få vänta mycket länge på sin beställning.

– Om resan eller tenten redan är förbi är boken inte längre aktuell. Det skulle vara bra med ett textmeddelande med en påminnelse om vilka alla beställningar man har där man kan avboka de som inte längre är aktuella. Eller att påminna kunden om att det går att avbeställa boken när den redan anlänt.

Fakta

Långa köer

Nya omtalade böcker är populära på biblioteken i huvudstadsregionen. De brukar ha långa reservationsköer.

Det är främst böcker man reserverar och i mindre grad filmer, skivor och annat.

Fram tills 2015 kostade det 50 cent för att reservera en bok i Helsingfors. Avgiften avskaffades ett år tidigare i grannstäderna.

Enligt den nya bibliotekslagen från 2016 får man inte kräva någon avgift för en reservation.

Däremot finns det inget hinder för att kräva böter för reservationer som ingen hämtar.

I huvudstadsregionen har man inte infört några böter, och andelen beställt material som inte hämtas har ökat de senaste åren.

I Helsingfors blev cirka 215 000 böcker och annat liggande på hyllorna i fjol. I Esbo var siffran ungefär 79 000, i Grankulla 3 800 och i Vanda 44 000.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03