Dyrbart veckoslutsjobb

Bild: Wilfred Hildonen

När samhället i allt högre grad fungerar dygnet och veckan runt innebär det att allt fler måste jobba på obekväma tider. Det drabbar föräldrars och barns gemensamma tid.