Dyrbart veckoslutsjobb

Bild: Wilfred Hildonen

När samhället i allt högre grad fungerar dygnet och veckan runt innebär det att allt fler måste jobba på obekväma tider. Det drabbar föräldrars och barns gemensamma tid.

Man kan inte dra alla familjer – eller alla människor för den delen – över samma kam. Olikheterna är stora och därför varierar också behoven.

Nu när det blir vanligare med veckosluts- och kvällsjobb i branscher som tidigare har fungerat på kontorstid eller lite uttänjd kontorstid så är det möjligt att det passar många barnfamiljer bra.

I barnfamiljer med två föräldrar kan den ena förälderns kvällsjobb kanske innebära en lugnare rytm för barnen med kortare tid på dagvård och mera tid hemma.

När jag själv var mamma med barn i daghemsåldern fick jag erfarenhet av ett dygnet-runt-daghem och det var bra på väldigt många sätt. Då fanns inte svenskspråkiga daghem som fungerade dygnet runt i huvudstadsregionen. Sådana finns fortfarande inte men nu för tiden samarbetar den svenska dagvården med den finska och försöker pussla ihop vården så att svenska barn har svensk personal på finska dygnet-runt-daghem när det behövs. När frågan var aktuell för min familj var det ett finskt daghem som gällde.

Det finns olika slags varianter av familjer och olika arbetstidsvarianter.

Det är i alla fall klart att treskiftsjobb är tungt för föräldrar men helt ohållbart för små barn om de måste få vård utanför hemmet i tre skift. Det handlar inte alls bara om att sova på daghem, eller hos släktingar. Det handlar också om hur skiften är planerade. De vuxna måste ha ett visst antal timmar mellan olika skift, till exempel tio timmar. De timmarna blir färre för barnen, som ska hämtas från och föras till daghemmet.

I Sverige finns inte daghem som fungerar dygnet runt. Det kan vara ett sätt att försöka skydda små barn och deras föräldrar från arbetstider som troligen inte är bra för barn.

Det tragiska är att familjer med bara en förälder – och då handlar det som känt i majoriteten av fallen om ensamstående mammor – har ett extra stort behov att förtjäna de tillägg som kvälls- och särskilt söndagsjobb innebär.

Det är en ond cirkel som samhället borde ta ansvar för – så att de som drabbas inte är barnen och deras föräldrar.

Just nu fungerar det inte så.

När barnen börjar skolan är problemet ännu större. Så vitt jag vet finns det inte "eftermiddagsvård" på kvällar och veckoslut. Barn är små när de börjar skolan och fortsätter vara små i många år efter det. De ska inte vara tvungna att vara ensamma hemma i timmar.

Jag trodde att min tioåring skulle klara av att vara ensam till halvåttatiden på kvällen men jag insåg snabbt att jag hade fel. Lyckligtvis kunde vår barnvakt sedan många år ställa upp igen. Henne hade vi också anlitat under den perioden när barnet absolut inte ville övernatta på daghemmet de kvällar jag slutade jobba efter 22. Då blev det barnvakt i stället när mormor inte kunde ställa upp.

Skydda barnen, deras föräldrar och deras gemensamma tid. Det nämns ofta i festtal. Nu borde det gälla också i vardagen.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46