Dyra bostäder drar ifrån – köpa billigt sämre affär

Prisskillnaderna mellan bostäder ökar inom städerna. Dyra blir dyrare i snabbare takt medan de förmånligaste följer en lugnare utveckling.

Statistikcentralens färska siffror visar att bostadspriserna i Helsingforsregionen stod stilla under årets första tre månader. I övriga Finland föll priserna däremot med en procent.

Statistiken som gäller gamla bostäder i bostadsaktiebolag visar att klyftan mellan Helsingforsregionen och övriga Finland vuxit också under lite längre tid. På ett år har bostäderna blivit två procent dyrare i Helsingforsregionen medan priserna sjönk med två procent i övriga Finland under samma tid.

Skillnaden i bostadspriser inom Finland har ökat under lång tid. Nytt är att prissegregationen också gäller bostäder inom de enskilda städerna och kommunerna. Det visar fastighetsmäklarfirman Kiinteistömaailmas och analysföretaget Ecraft Business Insights uppgifter som offentliggjordes under onsdagen.

– Trenden är klar. Under det här decenniet har variationen i bostadspriserna ökat inom städerna, säger Kiinteistömaailmas vd Erkki Heikkinen.

Utvecklingen gäller exempelvis Helsingfors. Priset på de dyraste bostäderna ökar mer än på de förmånligaste.

Många faktorer kan ha lett till utvecklingen. En är försummade renoveringar och bostadshus som ursprungligen är så dåligt byggda att det är osäkert om de behåller sitt värde i längden.

– Om man inte gjort renoveringar bidrar det säkert, säger Heikkinen.

Uteblivna renoveringar och svagt konstruerade hus skulle i så fall hämma prisutvecklingen bland de förmånligaste bostäderna.

Att det byggts mycket nytt i Helsingforsregionen kan ha bidragit till den accelererande prisutvecklingen bland de medeldyra och dyraste bostäderna. Även moderat prissatta nya bostäder i Helsingforsregionen placerar sig oftast över medelpriset för gamla bostäder.

Vidgade samhällsklyftor kan också förklara utvecklingen: De som redan har, har råd att satsa mer på sitt boende, medan de som har det sämre ställt håller sig till de förmånligaste bostäderna.

Kiinteistömaailmas och Ecrafts statistik tar i beaktande priserna för 90 procent av bostadsaffärerna. De allra förmånligaste och dyraste affärerna är borttagna för att inte förvränga statistiken. Kvadratmeterpriserna i det samplet i Helsingfors varierar mellan ungefär 2 200 euro och 8 000 euro.

Tar man i beaktande hela Helsingforsregionen och framför allt Vanda faller de lägsta priserna till under 2 000 euro.

Köper man billigt i Helsingfors får man mer boende för pengarna, men värdet på boendet har under det här decenniet utvecklats sämre än för bostäder som varit dyrare från början.

I Esbo och Vanda är utvecklingen något måttligare. Här växer inte skillnaden mellan dyrt och förmånligt lika mycket som i Helsingfors.

Statistiken gömmer

Kiinteistömaailmas siffror visar att den generella statistiken för prisutvecklingen inte avslöjar all relevant information. Huvudstadsregionens bostäder är inte dyra eller billiga utan allt däremellan.

Statistikcentralens noggrannare statistik, som sällan får särskilt mycket offentlighet, visar också att man inte ska lägga alltför mycket vikt vid den generella statistiken när man funderar på att köpa eller sälja en bostad.

Den statistik som tutas ut månadsvis eller kvartalsvis gäller oftast medelpriset för alla bostäder i ett område, stora som små. Utvecklingen för små och stora bostäder skiljer sig ändå från varandra.

Under onsdagen publicerade Statistikcentralen uppgifterna för bostadspriserna på postnummernivå för första kvartalet. I till exempel Dickursby i Vanda har kvadratmeterpriset för ettor och tvåor stigit med klart över tio procent på ett år. Kvadratmeterpriset för bostäder med tre eller fler rum har däremot sjunkit under samma tid.

Prognoser ger trenden

Under den senaste tiden har flera aktörer offentliggjort tjänster som gör prognoser för bostadsmarknaden. Kiinteistömaailma och Ecraft samlar information från flera håll i sin tjänst och kan på det sättet ge en trovärdig bild av det läget på bostadsmarknaden. Men prognosen gäller allmänna trender, inte enskilda affärer.

– Vi är långt från att kunna ge prognoser för enskilda bostäder, säger Tommi Vilkamo på Ecraft Business Insight.

– Vi har helt enkelt inte tillräckligt mycket relevant information att mata in för de enskilda bostäderna, säger han.

Priset för de enskilda bostäderna bestäms i sista hand på bostadsmarknaden av faktorer som är svåråtkomliga för algoritmerna. För Kiinteistömaailma och andra bostadsmäklare är det egentligen goda nyheter – erfarna mäklare med fingertoppskänsla behövs fortfarande för smidiga affärer.

Tim Johansson Reporter

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00