Dyr nota för olympiska kommittén – "Vi är besvikna"

Olympiska kommitténs vd Mikko Salonen är missnöjd över förvaltningsdomstolens beslut. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Olympiska kommittén tvingas återbetala nästan 400 000 euro i statsstöd.

Förvaltningsdomstolen i Helsingfors har till stor del förkastat den olympiska kommitténs begäran om att minska Undervisningsministeriets återbetalningskrav. Förvaltningsdomstolen minskade det ursprungliga beloppet, 435 000 euro, inklusive ränta, med 30 791 euro.

Olympiska kommittén hade begärt att förvaltningsdomstolen minskar beloppet till högst 215 388,91 euro. Ursprungligen krävde Undervisningsministeriet år 2016 att OK återbetalar 435 000 euro, av vilket en stor del var lönekostnader inom toppidrottsenheten.

– Vi är besvikna över beslutet. Det är högst ovanligt att spelreglerna ändras i efterhand. De som får stöd måste kunna lita på att ministeriet agerar riktigt och håller sig till förvaltningsbeslutet, oavsett om ministeriet följt sin övervakningsplikt, säger OK:s vd Mikko Salonen.

– Olympiska kommittén har följt ministeriets direktiv och bristerna i anvisningarna borde inte orsaka efterverkningar för den olympiska kommittén.

OK har fortfarande möjlighet att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen, fast undervisningsministeriet redan har fått tillbaka omkring hälften av pengarna genom obetalade stödpengar. Förvaltningsdomstolen i Helsingfors behandlar fortfarande kravet på att Finlands idrott, Valo, återbetalar 1,7 miljoner i stödpengar. Valo och olympiska kommittén slogs ihop 2017, så kravet ligger på olympiska kommitténs ansvar-

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning