Dumt att förbjuda plastkassarna

Bild: Wilfred Hildonen

Jag vet inte vad amerikanerna gör, men finländarna kastar sällan sugrör och plastkärl i sjön. Det mesta går till sopbrännverk

Medierna har haussat upp en hysteri mot plast som saknar motstycke.

För några år sedan skrev HBL att kassar av plast är miljövänligast och att återanvänt papper kräver mer energi än nytt. Det enda som vinner plastkassen är en minst sju gånger återanvänd tygkasse. Men det blir jobbigt att tvätta den mellan varven. Ska vi återgå till slaskhinkar som vi hade i min barndom eller hur ska hushållsavfallet hanteras snyggt och hygieniskt? Jo, det finns biologiska kassar. Men de är små och sköra och spricker på golv, i trappor och på gårdar. Och hur miljövänlig är egentligen tillverkningen?

Att det skulle finnas mer plast än fisk i haven är en typisk falsk nyhet. Jag minns bara en gång att jag sett en plastkasse i sjön och det var länge sedan. Finländarna kastar inte plastkassar i sjö och hav. Jag vill påstå att nästan alla plastkassar återanvänds redan nu. Jag vet inte vad amerikanerna gör, men finländarna kastar sällan sugrör och plastkärl i sjön. Det mesta går till sopbrännverk. Nästan hela Nylands sopor bränns i Stensböle. Där omvandlas det till värdefull energi som värmer hälften av Vandabornas bostäder och försörjer dem med el till 30 procent. Är det inte en underbar återanvändning? Tiotusentals ton kol och olja inbesparas. Och i hög värme brinner det mesta av gaserna eller fångas upp av moderna filter.

Jag satt med i SAD:s högsta organ då det begav sig. De gröna fördröjde sopförbränningsverket med bortåt tio år. De trodde att huvuddelen av soporna utan betydande energiåtgång kunde omvandlas ungefär till vad de varit. Följden var att huvudstadsregionens sopor onödigt länge spreds ut på Kärringmossen i Esbo där de skadade både vattendrag och inandningsluften på stora områden. Då de förmultnade avgav de gaser som antagligen ännu stiger upp och värmer vårt klot.

Om det däremot stämmer att kosmetika innehåller stora mängder mikropartiklar av plast som via kloakledningar går ut i havet och där samlas i fiskmagar bör dessa produkter omedelbart förbjudas.

Märkligt nog har varken HBL eller Helsingin Sanomat någonsin berättat hur brännverket i Stensböle fungerar. Om soporna sorteras innan de bränns, hur effektiv gasreningen är och hur stor effekten är, med mera.

Jag har en gång sett ett sopbrännverk inifrån. Det var under ett studiebesök på Fortums urgamla brännverk i Stockholm. Köksavfallet kippades från lastbil och matades direkt in i en jätteugn där det brann i ett inferno. På min fråga till verkskötaren hur fuktigt köksavfall kan brinna så häftigt var svaret att det varje gång förvånar också honom. Kanske det beror på mängden plast eller fetterna i maten.

En annan myt, som debatterats även i EU, är skogens roll som koldioxidsänka. Jo, träden binder koldioxid då de växer, men det är bara till låns. Då skogen brinner eller förruttnar avger den tillbaka till atmosfären samma gaser den behövt för tillväxten. Det är alltså ett nollsummaspel som kallas ekologi. Så låt skogen växa, avverkas och växa. Däremot bör skogsgödsling förbjudas. Förutom att gödseln gör timret svagare rinner det ut i vattendragen och ger näring åt algerna.

Ulf Johansson Esbo

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning