Dumt att bygga järnväg via Lojo

Åbotåget via Lojo är inte för Åboborna utan för Esbo- och Lojonejden!

På ledarsidan bekräftar HS det som man borde ha tagit på allvar tidigare: Åbotåget via Lojo är inte för Åboborna utan för Esbo- och Lojonejden!

Om vi först kollar priset: 1,5 miljarder euro. Är det någon som på allvar tror att kalkylen, kanske 2–2,5 miljarder euro, är realistisk med tanke på terrängen och så kallade överraskningsmoment under bygget.

HS konstaterar att kustbanan en gång i tiden byggdes via Karis tack vare att terrängen var lämpligare men, sedan kommer man till att i Lojo är bostäderna billigare än på motsvarande orter med direkta tågförbindelser. Således vill man avlasta Storhelsingfors genom att bebygga Lojo, Vichtis och speciellt Hista-området i Esbo med nya dyrare bostäder.

Kanske det är helt ok men hur kommer det sig att Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå och Karis inte anses värda att bebygga trots att banan redan existerar, eller anser man att området är överbefolkat? Längs banan finns det bergsäkert utrymme för flera.

Klart att landskapsförbundet föredrar större orter för att de har större inflytande, men någon gång borde även förnuftet tas i beaktande.

Klaus Luomanen Karis

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39