Dumsnål överhet

"På arkiven utformas vår framtid och där tryggas medborgerliga rättigheter"

Det förflutna är statt i ständig förändring – med det budskapet brukar många av oss som undervisar i historia välkomna nya studenter. I framtiden kommer dagens studenter att utforska historien p...