Dubbeltalko för kvinnor

Skall man ha talko skall det vara jämlikt. Antingen sänker man semesterpenningen för alla eller så för ingen. Det är självklart.

Nu skall nationen kavla upp ärmarna och dra ut på talko. Framåt för Konkurrenskraften! Hej Välfärd! Landets fäder kallar. Just det, fäder. För det är kvinnorna som drar ut i talko för att rädda landet. SOS-regeringen tyr sig till dem som alltid varit trogna och jobbat för en mindre lön, landets billigarbetskraft, hälften av befolkningen, kvinnorna.

Efter många om och men har Finland fått till stånd ett konkurrenskraftsavtal. Jag deltar gärna, eftersom landet behöver en nystart, trots att sannfinländarna sitter med i regeringen. Lite mera arbetstid, sänkta lönebikostnader, riktiga åtgärder. Men modellen för hur detta skall finansieras är som direkt från 1960-talet när gubbarna satt i bastun och bestämde över pöbeln. De sänkta lönebikostnaderna skall nämligen finansieras genom att under tre år sänka semesterpenningen med 30 procent för dem inom den kommunala sektorn utöver det som gäller alla, att förlänga arbetstiden.

I praktiken är detta en direkt lönesänkning som drabbar den sektor i Finland som är helt kvinnodominerad. Ingen annan sektor har en lönesänkning. I den kommun som jag företräder är 85 procent av arbetstagarna kvinnor. Främst av allt vårdare och lärare. Var i all världen har alla kvinnoorganisationer hållit hus när detta paket har snickrats ihop? Ingen annan behöver enligt avtalet bidra till talkot två gånger.

SOS har förstås tänkt sig att exportorienterad verksamhet är mera värt än vårdarbete och kommunala tjänster såsom skola. Först export, som ger skatteintäkter, sedan pengar till basservice, tror jag diskussionen gått på bastulaven.

Skall man ha talko skall det vara jämlikt. Antingen sänker man semesterpenningen för alla eller så för ingen. Det är självklart. Som samhälle skall vi inte ha preferenser för vilket arbete som är viktigare än det andra, det är värdediskriminering.

När Finland fyller 100 år gör man det under devisen Tillsammans. För mig betyder det tillsammans, både män och kvinnor, på lika grunder. En del är bra på en sak, någon annan på något annat. Någon blir ingenjör inom ett exportföretag, en annan närvårdare på ett äldreboende. Men vi lever Tillsammans och möter utmaningarna Tillsammans.

Under hela processen med konkurrenskraftsavtalet har det funnits en fientlighet mot den kommunala, kvinnodominerade sektorn, en sektor som är känd för att ligga lågt i lönestatistiken. Än har man velat ensidigt förkorta ledigheter, än har man velat ensidigt sänka socialavgifterna för den privata sektorn och lämna den kommunala utanför, nu landade man på sänkt semesterpremie för den kommunala sektorn. En kompromiss.

Detta är min appell till alla som vill ha verklig jämställdhet! Låt er inte nedslås av politikens alternativlöshet och nedåtgående konjunkturer. Vi skall inte tillåta oss fördummas och regrediera för att landets ledarskap suttit i bastun. Än är det inte för sent att vakna.

Rurik Ahlberg kommundirektör i Korsholm

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning