"De vill ha ett skålpund av ditt kött och dina portvaktlymfkörtlar"

T. S. Eliots "J. Alfred Prufrocks kärlekssång" är en av 1900-talets kändaste dikter. I den första meningen ses kvällen som en patient på ett operationsbord: "Så låt oss vandra, du och jag,/ nu,...