Du gamla, du fria, du rädda

Sverige – välfärdslandet, föregångaren, de vackra landskapen.

Vårt närmaste grannland i väster har för mig aldrig blivit något andra hem, som för så många i min bekantskapskrets. Mina korta besök har mest gått till huvudstaden Stockholm. Men vid varje besök har jag liksom de flesta andra finlandssvenskar känt glädje över att kunna använda mitt modersmål fritt och hejdlöst och njutit av den lekfulla språkanvändningen. Och jag har skapat mig en, trodde jag, grundmurad bild av folkhemmet Sverige:

Sverige är landet fyllt med utåtriktade, glada och trygga människor.

Sverige är svensken som rör sig som fisken i vattnet i de flesta sociala sammanhang där vi finländare mest ser obekväma och förvirrade ut.

Sverige är mönsterexemplet för ett öppet, demokratiskt och jämställt välfärdsland. Med öppna gränser.

Sverige är ett tryggt land.

Men bilden krackelerar långsamt men säkert. Den rapport som Brottsförebyggande rådet offentliggjorde nyligen visar ett annat Sverige. Den upplevda otryggheten och rädslan för att utsättas för överfall eller misshandel har ökat i landet, och alldeles markant bland kvinnor. 31 procent av kvinnorna är otrygga i sina bostadsområden på kvällarna, hela 12 procent väljer att inte alls gå ut kvällstid. Rapporten visar också på en avtagande tillit till polismyndigheterna.

När hände detta? När blev det tryggaste av trygga länder otryggt?

Jag är inte ensam om att ställa frågan. Sverigebilden har plötsligt blivit en rasande aktuell angelägenhet för många.

När författaren och debattören Katerina Janouch i tjeckisk tv förmedlar sin bild av Sverige bryter en sällan skådad debattstorm lös. Debattörer, kolumnister och ledarskribenter slår tillbaka och försöker på alla sätt slå sönder hennes påståenden. Janouchs bild av Sverige tycks vara ett land som kraschat av "massinvandring" där allt fler börjat vapenträna för att vara redo för självförsvar. Många av hennes påståenden sägs vara falska, men sagt är sagt och debatten har gått upp till högsta nivå sedan också statsminister Stefan Löfven ifrågasatt hennes uttalanden.

Stormen kring Janouchs uttalanden är kanske bara toppen av isberget.

Det svenska utrikesdepartementet gick nyligen ut med råd till ambassaderna för hur de ska hantera desinformation och ryktesspridning. Här nämner man speciellt de högerextrema digitala nyhetstidningarnas roll. UD manar till saklighet. Det här efter att Sverige i flera utländska medier utmålats som ett land med no go-zoner och en statsideologi som inte tillåter annat än multikulturalism.

Så rasar debatten vidare i det debattglada Sverige. Sverigebilden ska omhuldas, återupprättas och putsas. Det som många frågar sig är var den enskilda människans rädsla och otrygghet finns i sammanhanget. Hur mycket handlar det om en upplevd otrygghet eller om en reell otrygghet?

Marita Granroth Premiumredaktör

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning