Drygt hundra kommuner provar på tvåårig förskola – nu inleds försöket

Försöket med tvåårig förskoleundervisning ordnas runtom i hela landet. Bild: Jeanette Östman/SPT

Kan en tvåårig förskoleutbildning leda till ökad jämlikhet? Det ska Undervisnings- och kulturministeriet reda ut under de kommande tre läsåren.

I samband med skolstarten inleds Undervisnings- och kulturministeriets försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket pågår till utgången av maj 2024.

Sammanlagt deltar 105 kommuner runtom i landet i försöket.

Syftet är att se om man med hjälp av en tvåårig förskoleundervisning i stället för en ettårig lyckas stärka jämlikheten i utbildningen och samtidigt utveckla förskoleundervisningens kvalitet.

Dessutom vill man reda ut om en tvåårig förskoleutbildning kan bidra till mer kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande grundskoleundervisningen.

De deltagande kommunerna valdes ut slumpmässigt. Eftersom det är frågan om ett försök kunde kommunerna inte själva välja att ansöka om att få delta. I vissa städer deltar enbart en del av verksamhetsställena.

Bland de kommuner som deltar helt eller delvis finns flera kommuner runtom i Svenskfinland, bland annat Helsingfors, Grankulla, Pargas, Raseborg, Sibbo, Kronoby och Vasa.

Utöver de 105 deltagande kommunerna har även kontrollkommuner utsetts som ska fungera som kommuner att jämföra resultaten med. I kontrollkommunerna sker alltså inga förändringar i förskoleundervisningens längd.

Vårdnadshavare i de deltagande kommunerna har ändå haft rätt att själva bestämma om de vill att deras barn deltar i försöket eller inte.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning