Drygt 2000 nya föreningar tillkom i år

Finland fortsätter att vara ett föreningarnas förlovade land. Systemet med registrerade föreningar är unikt.

Fram till den 8 december hade Patent- och registerstyrelsen (PRS) för detta år registrerat 2043 nya föreningar. Av dem var de flesta, 634 stycken, olika kulturföreningar, skriver PRS i ett pressmeddelande i dag.

Kulturföreningar inbegriper till exempel hembygds-, bya- och släktföreningar, naturskyddsföreningar, etniska föreningar, traditions- och museiföreningar, föreningar med anknytning till studier, vetenskap och forskning samt olika konstföreningar.

Näst största antalet föreningar år 2017 var föreningar med idrott och motion som syfte. Den tredje största gruppen var fritidsföreningar. Dessa två var tillsammans 277 till antalet.

Sedan år 2010 har PRS registrerat mellan 2000 och 2500 föreningar, men antalet har gått nedåt under flera år. År 2016 registrerades 2230 nya föreningar.

Det finns i dag totalt 104 946 registrerade föreningar i Finland.

Vid förra årsskiftet togs 34 975 sådana föreningar bort från registret som kunde betraktas som döda. Senast registret rensades var år 1990.

Det finländska systemet med registrerade föreningar är unikt och baserar sig på landets historiska utveckling. Under ryska tiden och i samband med den nationella väckelsen vid mitten av 1800-talet kom föreningarna att bli en del av nationalstatsbygget och centrala aktörer i utvecklingen av medborgarsamhället.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03