Drumsöborna får nytt daghem 2019

Bild: Helsingfors stad

Helsingfors stad kommer med glada nyheter för dem som bor på Drumsö.

Staden växer så knakar med nya stadsdelar men inflyttningen kräver justeringar också i befintliga kvarter. På Drumsö byggs ett het nytt daghem för 160 finskspråkiga och 90 svenskspråkiga barn.

Daghemmet uppförs i parken mellan Storsvängen och Risviksvägen, vars södra ända är en del av den gröna axeln från Kvarnberget ut mot havet. Terrängarbetena på tomten har inletts och enligt projektplanen ska daghemmet stå färdigt i början av 2019, enligt ett pressmeddelande.

Fastigheten i två våningar kommer att byggas i en talldominerad berg- och moränterräng med varierande naturförhållanden. "Man strävar efter att bevara växtligheten på och miljön kring tomten i så stor utsträckning som möjligt under byggarbetena, så att man på ett intressant sätt kan placera lekplatser och naturstigar bland träden i terrängen."

Det byggs också i nya områden. Degerö får ett nytt daghem på Kökarstigen 1. På tomten pågår schaktning och nybyggnaden, som ska ersätta det nuvarande daghemmet Yliskylä, beräknas bli färdig före slutet april 2018. 232 barn får plats i daghemmet.

På Föglögränden intill Degerö och Kronbergsstranden ska man likaså börja bygga ett nytt daghem. Arbetena inleds med fällning av träd, schaktning och pålning. Så som det nu ser ut kommer daghemmet Borgströminmäki att erbjuda barnomsorgsplatser för 142 barn och förskoleelever i slutet av 2018.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03