Drumsö gård blir mötesplats för vetgiriga

Drumsö gård går mot en ny storhetstid – i form av ett centrum för konst och vetenskap.

Drumsö gård har under nästan fyra sekel fungerat som privat bostad, sjukhus, äldreboende, bårhus och lagerutrymmen. Dessutom har gården varit rivningshotad.

Nu har gården återfått sin forna glans. Salongerna där Drumsös store man, kommerserådet Julius Tallberg, en gång höll hov är varsamt restaurerade och inredningen en mix av gammalt och modernt.

Ny ägare är Konestiftelsen vars direktör, Anna Talasniemi, redan fått möta sina nya grannar Drumsöborna och andra nyfikna som inspekterade gården när det arrangerades öppet hus.

En av dem var en äldre man som länge studerade den enda av de ursprungliga kakelugnarna som fanns kvar när stiftelsen köpte Drumsö gård.

– Mannen hade varit patient på det plastikkirurgiska sjukhuset som barn. Han tittade länge på kakelugnen som är dekorerad i blått och vitt, och konstaterade sedan att två mässingskaniner som fanns på varsin sida av kakelugnen saknades, berättar Anna Talasniemi.

Under Konestiftelsens ledning ska Drumsö gård utvecklas till en mötesplats med seminarier, utställningar och konserter.

Utställningsverksamheten har redan kommit i gång. I trädgården visas den tredelade installationen Lahopuutarha (Trädgård i sönderfall) som är ett verk av konstnärskollektivet Nabb + Teeri.

Stubbarna står på rad och påminner oss om att också trädens historia är förgänglig. Men verket Kaivo (Brunnen) mitt i parken ger hopp om pånyttfödelse.

– Brunn är ett centralt begrepp för Konestiftelsen, symboliskt för växelverkan och det nya som rinner till, och Brunnen är den rubrik vi gett våra månatliga frukostträffar. På Drumsö gård arrangeras den första månadsträffen i augusti, berättar Anna Talasniemi.

Konestiftelsen har redan i tio år erbjudit residensbostäder för konstnärer och forskare på Saari gård i Mietois i sydvästra Finland. På Drumsö gård får stipendiaterna möjlighet att presentera sina resultat.

Röda villan är den äldsta av Drumsö gårds två byggnader, nyrenoverad även den. Här finns en residensbostad att ansöka om, kafé Puhuri och en nu pågående utställning av konstnärerna Kalle Hamm och Dzamil Kamanger.

Utställningen heter Koloniträdgården och handlar om hur nya växter anpassar sig till koloniträdgårdens äldre flora.

Kaféet är öppet vardagar 10-15, men utvidgar öppethållningstiden från och med hösten. I anslutning till kaféet finns ett utrymme som kan reserveras för möten och mindre festligheter.

Också Drumsö-sällskapet och tidningen Lauttasaari har sina lokaler i Röda villan.

Stubbkonst. Konstnärsduon Nabb + Teeris konstverk är en påminnelse om att också träd har en begränsad livslängd. Bild: Cata Portin

Nergånget blev modernt

Drumsö gård hade genomgått några mindre lyckade renoveringar när Konestiftelsen anlände till huset.

– Här var ganska nergånget och det var svårt att gestalta hur det skulle kunna bli, berättar Anna Talasniemi och beskriver de små sjukrummen, patienthissen och anstaltsköket.

I dag är alla mellanväggar borta och de tre salongerna i fil återställda. De ursprungliga tak- och väggmålningarna har återskapats och inredningen är vacker och elegant, i en dämpad färgskala.

– I restaureringsarbetet har vi beaktat empiretidens ytbehandling och färgskala, säger arkitekten Minna Lukander.

Herrgårdsbyggnadens arkitekt är okänd och inga ritningar från bygget 1837 finns bevarade. Däremot finns ritningarna från den renovering ätten Tallberg lät genomföra på 1920-talet kvar och de skisserna och fotografierna har varit ovärderliga.

Att spåra tidstypiska kakelugnar blev en av Minna Lukanders utmaningar.

– Till slut lyckades vi lokalisera några kakelugnar i Kuopio. En kontakt jag har där räddar kakelugnar från hus som rivs och säljer dem vidare, berättar Lukander.

Också trädgården återställs. Som grund ligger trädgårdsarkitekt Bengt Schalins plan från 1920-talet.

Fakta

Kungsgård, herrgård och sjukhus

Drumsö gårds historia börjar med att gården med tillhörande mark, vilket innebar hela Drumsö, donerades som kungsgård åt ryttmästare Gert Skytte 1634.

I dag består Drumsö gård av två byggnader, dels Röda villan byggd 1791-93, dels herrgårdsbyggnaden i empirestil byggd 1837.

Röda villan byggdes av släkten Weurlander och herrgårdsbyggnaden av Claes Wilhelm Gyldén.

Gården ägdes senare av Nils Siljander och Ivan Waiwulin tills kommerserådet Julius Tallberg köpte gården med tillhörande mark (då halva Drumsö) 1911.

Ätten Tallberg sålde gården 1946 och den omvandlades till allergisjukhus. 1953 tog Röda Korset över och gården blev både allergisjukhus och en plastikkirurgisk klinik, specialiserad på att korrigera gomspalt.

1978 lyckades Drumsöborna stoppa Röda Korsets planer på att sälja Drumsö gård till en byggherre som visionerade om att riva gården och ersätta den med ett bostadskomplex. Helsingfors stad tog över Drumsö gård och förvandlade den till ett äldreboende för dementa.

Efter att Drumsö gård stått tom i ett par år beslöt Helsingfors att sälja gården. Anbudstävlingen vanns av Konestiftelsen som köpte gården 2015.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39