Drumsö bro renoveras – påverkar trafiken från och med slutet av veckan

Renoveringen av Drumsö bro inleds på torsdag, med början på norra sidan av bron. Trafik kan löpa över bron också i fortsättningen, men hastighetsbegränsning och trafikarrangemang påverkar rörligheten.

Från och med den 8 augusti gäller nya, tillfälliga trafikarrangemang på och kring Drumsö bro.

Under renoveringen kan trafik alltjämt löpa på bron, men med mindre utrymme. Den norra halvan stängs före veckoslutet, och då är norra trottoaren och cykelvägen samt de två filer som löpt mot Drumsö ur bruk, och trafiken dirigeras om längs de södra filerna.

Hastighetsbegränsningen på bron blir 30 kilometer i timmen.

I mitten av augusti stängs också tunnlarna under bron, både i Gräsvikens ända och i Drumsöändan. Båttrafiken under bron fortsätter som vanligt, men farleden kan flyttas under renoveringens gång och märks därför ut med skyltar och signalljus.

Hela renoveringen beräknas vara klar hösten 2020, och fram till dess påverkas trafiken.

En tillfällig väg ner till vattnet, för frakt av byggmaterial, kommer att byggas med hjälp av landfyllning på Drumsösidan. Vägen rivs då renoveringen är klar.

Läs mer: Debatt mellan Drumsöborna då bron byggs om – "Tänk lite längre än den egna bilen"

Drumsö bro, som i år är 50 år gammal, ska stärkas med hjälp av stålkonstruktioner. Efter renoveringen kommer bron att ha tre filer för biltrafik i ställer för fyra, enkelriktade cykelleder i båda riktningar samt trottoar. Vad gäller förslaget till trafikplanen är bakgrunden att fordonstrafiken på bron minskat med 46 procent sedan början av 2000-talet.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning