Drömskt och nästan drucket i Emily Wardills videoinstallation

Emily Wardills videoinstallation Bi (2019) består av två filmer varav ena visar förberedelserna inför den andra. Bild: Jussi Tiainen

Den brittiska konstnären Emily Wardills 15 minuter långa videoinstallation Bi är ett svårpenetrerat men visuellt välkoreograferat verk.
 Hon tar avstamp i Eugene O'Neills pjäs Lång dags färd mot natt, men på ett så abstrakt sätt att betraktaren hålls på replängds avstånd.

Som konstnär rör sig Emily Wardill på ett synnerligen elegant och ledigt sätt mellan olika tekniker och metoder. Rörlig bild är hennes centrala medium, men de skulpturer, fotogram och installationer s...