Drömmer du om en studentetta i Victoriakvarteret? Du är inte ensam – hundratals studerande köar till stiftelsebostäderna i Helsingfors

Bild: Leif Weckström/Arkivbild

Kampen om studentbostäder är hård – också inom de finlandssvenska studentbostadsstiftelserna. Med aktivt nationsmedlemskap kan den studerande förbättra sina chanser betydligt att nappa åt sig en studentbostad, men väntetiden blir ändå ofta lång.

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas har för tillfället över 10 000 bostadsansökningar. Att lägga vantarna på en studentlägenhet i huvudstadsregionen är alltså inte lätt: varje höst blir kring 2 500 bostäder lediga, alltså får bara en bråkdel av de sökande en bostad via Hoas.

Även flera svenskspråkiga stiftelser erbjuder studentboende för svenskspråkiga studerande i huvudstadsregionen. Den största av aktörerna är Studentbostäder i Majstranden, som hyr ut 500 studentbostäder i Majstranden och Majparken i Helsingfors. Men chansen att via dem lyckas få en bostad till hösten är liten: av de 100 bostäder som blev lediga i sommar är i princip alla redan utgivna och köerna är långa.

Men det finns sätt att förbättra sina chanser.

– Är man medlem i till exempel Nylands Nation och söker via den kan man med god tur ännu lyckas få en bostad före studiestarten, avslöjar fastighetssekreterare Guy Karlsson.

Nylands Nation liksom Svenska Studenters Bostadsstiftelse (SSBS), som erbjuder förmånligt boende för studerande nationsmedlemmar, är delägare inom Studentbostäder i Majstranden och har därmed egna kvoter på lägenheter som hyrs ut via dem. Därför kan man som medlem gå förbi de allmänna sökandena i kön, tipsar Karlsson.

Bild: Mikael Bobacka

Rusning till Busholmen

Då man söker studentbostad kan alltså nationsmedlemsskap vara till nytta. Bostäderna i det splitternya Victoriakvarteret ägs också av SSBS tillsammans med Vasa Nation och Teknologföreningen, och sedan de första husen blev klara för ett år sedan har området blivit väldigt populärt bland svenskspråkiga studerande. Bostäderna i huset Victoria 4 har praktiskt taget gått åt som smör.

– Det nya huset lockade en flerfaldig mängd ansökningar i förhållande till bostäder och de blev alla fyllda så gott som genast förra hösten, säger Jesper Lapela, styrelseordförande för Fastighets Ab Victoria 4.

Även utflyttningarna på våren blev mindre än förväntat, enligt Lapela. Därför kan en del av dem som sökt ha köat sedan förra året och fortfarande tvingas vänta.

Bild: Ksf Media

– När den första hyresperioden tog slut i våras var det en knapp handfull som meddelade att de flyttar ut. Utflytten har helt enkelt varit minimal.

De aktiva ansökningarna till Victoria 4 är just nu uppe i kring 200. Den faktiska kön är ändå aningen kortare.

– Många har antagligen fått bostad på annat håll redan och kanske inte längre vill flytta in.

Men lätt är det inte att få en bostad i Busholmen just nu, det medger Lapinen.

– Vi försöker erbjuda bostad till så många studerande som möjligt men för tillfället har vi tyvärr inte så många lediga.

Hur länge en enskild sökande måste vänta på en bostad är svårt att förutspå och beror enligt Lapinen på flera faktorer. Bostäderna delas ut utifrån den sökandes bostadsbehov, ekonomiska och sociala förhållanden och rangordnas enligt nationernas egna poängsättningssystem.

Ensamboende lockar

Jonathan Terlinden ska flytta in i en studentetta i Majstranden i höst. Terlinden flyttade förra året från Karis till Helsingfors för att göra sin civiltjänst och bodde då i ett år i en delad bostad i Malm. Men egentligen ville han redan från början bo ensam.

– Jag trivs med att vara för mig själv och hade länge sett fram emot att få bo ensam men förra året lyckades det inte. Nu ser jag verkligen fram emot att äntligen få göra det, förklarar Terlinden som ska börja sina studier på Hanken i höst.

Bild: Privat

Han är inte ensam om att vilja bo i en egen etta. Efterfrågan på enrummare i huvudstadsregionen är redan stor som den är och bostadsbidragsreformen förväntas få ännu fler att sukta efter en egen bostad då det allmänna bostadsbidraget nu kommer att gynna ensamboende. Terlindens beslut att flytta till en egen bostad var emellertid inte kopplat till pengar.

– Jag har ännu inte hunnit bekanta mig med stödformerna eftersom jag först precis skrev på hyreskontraktet. Jag har faktiskt ingen aning om hur mycket stöd jag kommer att få.

För ensamboende studerande i Helsingfors kan stödreformen nästan fördubbla det stöd de tidigare fått för sitt boende men för par och kompisar som delar bostad kan situationen bli knepig. Har de boende ett gemensamt hyreskontrakt påverkar nämligen allas inkomster de andras stöd. I praktiken kan det alltså innebära att den studerande inte får något stöd alls om personen delar bostad med någon som arbetar heltid.

I de flesta studentbostäder ingår varje person som delar bostaden emellertid ett separat hyreskontrakt och räknas således inte som ett gemensamt hushåll.

Hur får man tag i den perfekta studentbostaden?

Här är tipsen HBL samlade ihop förra året!

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning