Dröm och verklighet i sockenliv

Nu är det dags att bli en engelsk romantiker, att upptäcka den rika kulturen och naturen på landsbygden.

"Allena som ett moln jag drev på vandring över berg och dal, då blicken plötsligt fångad blev av gula liljor utan tal, en härlig flock, med sjön intill, en fladderdans som ej stod still" Natur- och la...